czwartek, 8 czerwca 2017

SPOTKANIA Z NAUKĄ...

07 czerwca 2017 roku Koło Chemiczne poprowadziło kolejną  sesję z cyklu „ Spotkania z nauką” w Książnicy Płockiej -  Filia nr 1. Odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku. W tym roku szkolnym młodzież z Koła Chemicznego, wprowadzając pasjonatów nauk przyrodniczych w fascynujący świat chemii i fizyki, przeprowadziła dwa spotkania „F - jak fizyka” i dwa spotkania „C- jak chemia”. Poprzez dobrą zabawę pokazaliśmy młodym odkrywcom prawa i zjawiska przyrodnicze przy zastosowaniu materiałów codziennego użytku. Dziękujemy Książnicy Płockiej za możliwość przeprowadzenia spotkań.
Oprac. Elżbieta Milewska
wtorek, 6 czerwca 2017

ZMARŁ JAN SZCZEPKOWSKI - WIELOLETNI NAUCZYCIEL SZKOŁYZ wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jana Szczepkowskiego – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracował od 1971 do 1988 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych- mechanizacji rolnictwa. Pan Jan Szczepkowski był wspaniałym nauczycielem, wymagającym, skromnym, pracowitym, sumiennym, zaangażowaym w życie szkoły. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka. Pogrzeb 7.06.2017 godz. 14.00 Kościół Św. Józefa w Płocku
Niech spoczywa w pokoju!

niedziela, 4 czerwca 2017

MICHAŁ SASIŃSKI - LAUREAT OWiUR

W dniach 2 - 3 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się XLI centralne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W bloku produkcja zwierzęca naszą szkołę reprezentował Michał Sasiński – tegoroczny maturzysta. Michał Sasiński w eliminacjach okręgowych na SGGW w Warszawie zajął III miejsce. Uczestnictwo w eliminacjach centralnych zakończyło się sukcesem- Michał uzyskał tytuł laureata zajmując IX miejsce wśród 29 uczestników.

Opracowała: Iwona Wilczyńska

piątek, 2 czerwca 2017

RAZEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM

1 czerwca 2017 roku  zapisał się w historii szkoły jako Szkolny Dzień Profilaktyki. Już od dziewięciu lat spotykamy się, aby rozmawiać na tematy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki, a także dotykamy spraw problemowych młodzieży. W tym roku szkolnym skupiliśmy się na uzależnieniach od używek, bo chcieliśmy zapoznać młodzież z konsekwencjami, jakie może nieść nałóg, uwrażliwić ich na zagrożenia typu alkohol, narkotyki i papierosy oraz propagować zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia.
,,Razem przeciw uzależnieniom’’to hasło tegorocznego Szkolnego Dnia Profilaktyki w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Razem z zaproszonymi przedstawicielami instytucji chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do przeciwstawienia się używkom i uzależnieniom.
Jako pierwsza zabrała głos pani wicedyrektor Elżbieta Milewska, witając gości, nauczycieli i młodzież. Z okazji Dnia Dziecka pani dyrektor w imieniu całej Rady Pedagogicznej złożyła życzenia młodzieży, życząc im radości i szczęścia oraz samych sukcesów w życiu.
W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku realizowaliśmy w szkole kampanię ,,HCV Jestem Świadom”. Jej celem było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń wirusem HCV, który jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C. Prelekcje na temat zakażeń HCV oraz WZW typu C przygotowała i przeprowadziła pani Barbara Piechocka – pielęgniarka szkolna.
31 maja obchodziliśmy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Prelekcję na  temat szkodliwości palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych przygotowały pani Magdalena Żołnowska       – Kozubska oraz pani Julia Gałczyńska –  psycholożki z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.
W maju wśród uczniów klas pierwszych został przeprowadzony konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu. Dyplomy i słodkie nagrody wręczyła pani dyrektor Elżbieta Milewska.
I miejsce – Kinga Żakieta – klasa I ti
II miejsce – Aleksandra Krauze – klasa I tg
III miejsce – Wiktor Cieślak – klasa I ti
Wyróżnienie – Marcin Kalinowski – klasa I ti
Po części szkoleniowej młodzież uczestniczyła w warsztatach, w których  uczniowie musieli wykazać się wiedzą i kreatywnością oraz zdolnościami artystycznymi. Zadaniem uczniów było namalowanie plakatu i zaproponowanie hasła będącego uzasadnieniem hasła IX Szkolnego Dnia Profilaktyki ,,Razem przeciw uzależnieniom”. Każda grupa prezentowała swoje propozycje plakatowe na forum.
W dalszej części młodzież uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Pani Grażyna Rutkowska i pan Andrzej Rakowski przeprowadzili program profilaktyczny NOE. Składał się on z trzech części, które zawierały następujące zagadnienia:
Część I – PRAWDA – uświadomienie młodzieży konsekwencji picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych oraz  skutkach uzależnienia.
Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.
Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

Organizatorkami Szkolnego Dnia Profilaktyki były: pani Anna Jeziórska oraz pani Wioletta Rógpiątek, 19 maja 2017

ZMARŁA NASZA KOLEŻANKA - ANNA ANTOSZEWSKA

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach


i pamięci naszej..."Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Anny Antoszewskiej – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1996 do 2014 roku jako nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Antoszewska była wspaniałą nauczycielką, niezwykle skromną, pracowitą, sumienną zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.
Niech spoczywa w pokoju!

GŁOS ZZA KRAT

      18 maja 2017 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Karnego w Płocku. Odwiedzili nas - starszy psycholog działu penitencjarnego mjr Katarzyna Wilk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Hubert Skrzyński oraz trzej uczniowie CKU. Przeprowadzili oni zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w ramach projektu ,,Głos zza krat”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich technikum. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz osób wykluczonych społecznie o nazwie ,,Busola” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.
     Podczas półtoragodzinnego spotkania młodzież poznała specyfikę życia za murami więziennymi, obejrzała dwa filmy dotyczące tematyki więziennej oraz wysłuchała relacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w płockim Zakładzie Karnym.

     Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań skazanym. 

Oprac. Wioletta Róg