niedziela, 17 marca 2019

DZIEŃ LUDOLFINY

14 marca przeszedł do historii naszej szkoły jako „Dzień ludolfiny”. Ludolfina? Czyżby chodziło o imię nowej uczennicy będącej uosobieniem wdzięku, mądrości, inteligencji i wszelkich innych cnót wartych uwagi? Jednak nie… Pod tą wdzięczną nazwą kryje się najsłynniejsza liczba świata, znana też jako „liczba Pi” lub „stała Archimedesa”. 

Dlaczego ów „Dzień ludolfiny” przypada na czternastego marca? Otóż liczba Pi w przybliżeniu równa jest 3.14, a tak właśnie w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca (Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień). Liczba Pi jest definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. A skąd nazwa Ludolfina? Otóż Ludolph van Ceulen, holenderski matematyk pochodzenia niemieckiego, w 1596 roku podał wartość liczby π z dokładnością do 20 miejsc po przecinku. Potem (dzięki pomocy żony!) rozszerzył swój wynik do 35 miejsc określając wartość liczby na: 3,14159265358979323846264338327950288 (w dowód uznania wynik ten wyryto na nagrobku matematyka).

14 marca to także data urodzin słynnego fizyka Alberta Einsteina (ur. 14.03.1879) i jednego z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej – Wacława Sierpińskiego (ur. 14.03.1882). To właśnie oni uznawani są za partonów „Dnia liczby Pi”.

Uroczysty apel było okazją do ogłoszenia wyników szkolnego konkursu matematycznego „Wesoła Logika”. Tegorocznym zwycięzcą zmagań konkursowych okazał się uczeń klasy czwartej technikum informatycznego – Michał Górecki. 2. miejsce zajął uczeń tej samej klasy – Albert Chodorowski. Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się: Michał Pyrzak (z klasy II ti) i Kacper Głowacki (z klasy II tw). Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Apel został przygotowany przez Panie Annę Kiełbasę i Bożenę Dzierżanowską wraz z uczniami z klas: I ti, I tw, II tg, II ti, II tw i III tw.

poniedziałek, 11 marca 2019

MATEMATYKA I ZABAWA? WŁAŚNIE TAK!

11 marca, w naszej szkole, odbył się finał XV edycji konkursu matematycznego Wesoła Logika. 

Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do łamigłówek matematycznych, logicznych i liczbowych oraz pokazanie, że matematyka to nie tylko trudne twierdzenia, zawiłe rachunki i przekształcenia, ale także... MIŁA ZABAWA (a kto by tej oczywistości się sprzeciwił, tego nauczycielki matematyki wzywają do walki na twierdzenia i przekształcenia, wzory i obliczenia, pierwiastkowanie i potęgowanie, całki i różniczki, funkcje kwadratowe i liniowe, wielomiany i dwumiany, sinusy i cosinusy... aż do ostatniego tchu).

W finale wzięło udział 22 uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez Panie: Bożenę Dzierżanowską i Annę Kiełbasę.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 14 marca br. na uroczystym apelu z okazji Dnia Liczby Pi (π).

czwartek, 28 lutego 2019

OLIMPIADA I II MIEJSCE

W dniu 28 lutego 2019 r. uczennice Aleksandra Krauze i Patrycja Pańczyk z kl. 3tgr brały udział w etapie Okręgowym  III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której organizatorem jest Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Odnieśliśmy sukces, gdyż zespół zajął II miejsce. Pod kierunkiem p. Ewy Stompor uczennice przygotowały multimedialną prezentację nt."Rodzina - tu wszystko się zaczyna".
Eliminacje Okręgowe dla szkół z województwa mazowieckiego odbyły się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Nr. 1 w Warszawie. Czas prezentacji wynosił 10 minut a ocenie podlegał zarówno przygotowany materia,ł jak i sposób jego prezentacji. Ola i Patrycja odpowiadały również na 3 pytania dotyczące problematyki zagadnień i znajomości wykorzystanej w pracy literatury. Zespół otrzymał dyplom zaś nauczyciel podziękowanie za przygotowanie uczniów. Gratulujemy.
Ewa Stompor

WYBIERAM WYBORY      26 lutego w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Organizatorami konkursu są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Uczestnicy konkursu szkolnego mieli za zadanie wypełnienie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań.   Do kolejnego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 22 punkty. Szkołę reprezentowały następujące osoby: Patrycja Grzelecka, Anna Koper, Monika Maliszewska, Daniel Szulkowski, Roksana Górska, Anna Smykowska, Julia Sobczyńska, Daniel Nowicki, Łukasz Laskowski, Jakub Kwiatkowski.
Marzena Markiewiczśroda, 27 lutego 2019

MISTRZ NIEMIECKIEJ GRAMATYKI


    W środę 27 lutego uczennice klasy III TW kolejny raz brały udział w konkursie z języka niemieckiego "Grammatikmeister", czyli"Mistrz Gramatyki ".Organizatorem konkursu jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem ma Marszałek Województwa Mazowieckiego. Natomiast patronat medialny nad konkursem ma nauczycielka , metodyk języka niemieckiego Pani Anna Życka. 
Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, a także motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej gramatyki języka niemieckiego oraz wzbudzanie w uczniach rywalizacji prowadzącej do osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego - szkolnego i drugiego - finału w siedzibie Organizatora w Warszawie. Uczennice naszej szkoły napisały test pierwszego etapu i czekają na wyniki do 11 marca. Trzymamy kciuki za Natalię, Olę i Klaudię oraz czekamy na  ogłoszenie wyników. Drugi etap odbędzie się 22 marca.

Opracowała:Jolanta Żabka - nauczyciel języka niemieckiego środa, 20 lutego 2019

KOLEJNE SUKCESY

    Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach naszych uczennic. W ogólnopolskim konkursie „Mój las”organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody i Lasy Państwowe Natalia Uzarska z klasy 3 tw zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej na etapie regionalnym, wykonując bardzo obszerną, albumową  pracę na temat ”Drewno wczoraj, dziś i jutro”. Praca ta została wysłana na etap centralny więc trzymamy kciuki na Natalię.
   W konkursie ornitologicznym „Mój ulubiony ptak”  również organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody Natalia  Uzarska  oraz Paulina Pinkowska z klasy 2 tw zajęły  ex aequo III miejsce w etapie regionalnym. Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach.

Justyna Wójcik

wtorek, 29 stycznia 2019

STUDNIÓWKA 2019

     W sobotni wieczór, 26 stycznia 2019 roku, uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku wraz z nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi, jak tradycja nakazuje „100 dni przed maturą”,  bawili się na Balu Studniówkowym.
   Uroczysty bal w „Złotej Komnacie” w Brochocinie rozpoczęli uczniowie klas czwartych, kierując podziękowania w imieniu swoich koleżanek i kolegów na ręce dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i rodziców. 
   W imieniu rodziców przemówiła pani Ewa Kopycińska – przewodnicząca Rady Rodziców, dziękując dyrekcji, radzie pedagogicznej za cały trud włożony w przygotowanie młodzieży do dorosłego życia 
   Oficjalnego otwarcia studniówki dokonał pan Jacek Kłosiński - dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku serdecznie witając wszystkich zebranych, a szczególnie Pana Lecha Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego,  na ręce którego złożył podziękowania dla Samorządu Powiatu Płockiego za pomoc i wsparcie potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 Pan Przewodniczący w ciepłych słowach pogratulował maturzystom, życzył powodzenia na nadchodzącym egzaminie, podkreślił znaczenie tego wydarzenia w życiu młodego człowieka. Złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia w imieniu Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka i całego Zarządu Powiatu. 
  Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Każda z klas przygotowała dodatkowo swoją własną aranżację tańca. 
    Wspaniała zabawa trwała do białego rana zgodnie ze słowami poety: „Serdeczny druhu przybywaj; Wesela z nami zażywaj! Skończymy o pianiu kura, Później już tylko ...matura!!!