poniedziałek, 10 czerwca 2013

90-LECIE SZKOŁY ZA NAMI...


W piątek, 7 czerwca, odbyły się uroczystości upamiętniające 90-lecie istnienia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz licznie przybyli absolwenci szkoły. 

Trochę historii... 
Obchodząca swoje 90-lecie szkoła powstała w 1923 roku w Trzepowie z inicjatywy ówczesnego starosty i organizacji pozarządowych. Organizacją szkoły zajęli się Leokadia i Stanisław Bergerowie. By docenić zaangażowanie, charyzmę i wizję założycieli, w 1984 roku szkoła otrzymała imię Leokadii Bergerowej. Istotny zwrot w rozwoju szkoły miał miejsce za sprawą płockiego Żyda - Aleksandra Moksela, obywatela Niemiec, który postanowił ufundować szkołę dla mieszkańców Płocka i powiatu. Niestety nie można było rozbudowywać placówki w Trzepowie ze względu na jej lokalizację. Budynki znajdowały się na terenie tzw. „strefy chronionej” płockiej rafinerii petrochemicznej. Dlatego też decyzją ówczesnych władz województwa nowy budynek wraz z zapleczem socjalnym usytuowano w Górach pod Płockiem. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu nastąpiło 28 kwietnia 1989 roku. Nowy obiekt szkoły oddano do użytku w 1998 roku. Zatem historia szkoły łączy tradycje placówki w Trzepowie, do której tak wielki sentyment mają najstarsi absolwenci, z placówką w Górach.

"Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości. Dziś tę przeszłość łączymy z teraźniejszością i przyszłością" – mówił, cytując Antoniego Kepińskiego podczas otwarcia Jubileuszu Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej jej dyrektor Jacek Kłosiński.

Poniżej kilka zdjęć ilustrujących jubileuszowe uroczystości.