sobota, 24 czerwca 2017

WPIS HUBERTA MORAWSKIEGO W KSIĘDZE CHWAŁY

      Każdego roku najlepsi absolwenci (średnia ocen od 4,75) płockich szkół ponadgimnazjalnych wpisują się do Księgi Chwały. Tradycja tych wpisów pochodzi z czasów  Kajetana Morykoniego. Rektor Szkoły Wojewódzkiej w Płocku i założyciel Towarzystwa Naukowego Płockiego nazwiska najzdolniejszych uczniów kończących szkołę umieszczał w tak zwanej Księdze Chwały. W roku 2001 opiekunowie samorządów uczniowskich postanowili przywrócić Księgę Chwały Szkół Płockich.
      Tegorocznym "najlepszym z najlepszych" gratulował p. Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka i p. Elżbieta Gapińska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Uroczystość prowadziła młodzież z HZPiT "Dzieci Płocka" z dyrektorem - p. Tadeuszem Milke oraz p. Anna Jeziórska - nauczyciel Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Oprawę muzyczna zapewnił chór Minstrel LO im. Stanisława Małachowskiego w Płocku pod kierunkiem     p. Sławomira Gałczyńskiego oraz Szkolna Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych pod kierunkiem p. Huberta Chiczewskiego i p. Marka Kieszkowskiego.
 
Wpisu do Księgi Chwały dokonał w tym roku szkolnym absolwent klasy IV TI - Hubert Morawski.
  
 

czwartek, 22 czerwca 2017

ZMARŁ DYREKTOR MIROSŁAW BRZESKI

        Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Mirosława Brzeskiego – wieloletniego nauczyciela i dyrektora ds. kształcenia dorosłych Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
     Pan Mirosław Brzeski był absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra historii. Ukończył studia podyplomowe z andragogiki.
   Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 roku. W latach 1960-1963 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Bromierzyku, następnie od 1963 do 1967 roku w Cieszewie. Od 1967 do 1973 roku był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, później w Raciążu. W latach 1973–1975 pełnił funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Mochowie, a następnie w latach 1975-1981 powołany był na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Szczutowie. W latach 1981-1982 pracował jako wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.
   W 1982 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Trzepowie i funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1990 roku. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz wiele dyplomów i wyróżnień.
   Pan Mirosław Brzeski był wzorowym  nauczycielem i dyrektorem, pracowitym, sumiennym, zaangażowanym w życie szkoły. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.
Pogrzeb 24.06.2017 r. godzina 12.00 KAPLICA NA CMENTARZU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEGO W PŁOCKU.
Niech spoczywa w pokoju!

czwartek, 15 czerwca 2017

O TYM NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ...

   Od czterech lat nauczyciel historii Pani Zdzisława Rycyk Lubaś realizuje z  kolejnymi  grupami  uczniów ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. W bieżącym roku szkolnym w projekcie udział wzięli: Mateusz Okoński z  pierwszej klasy, Aleksandra Chabora, Natalia Fuksińska, Natalia Antczak z drugiej klasy. Honorowym Patronem projektu jest Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.
    Celem trwającego przez cały rok szkolny projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – narodowego socjalizmu w III Rzeszy oraz komunizmu w ZSRR oraz zgromadzenie materiału notacyjnego, który miał  posłużyć młodzieży do refleksji na temat społecznych i psychologicznych konsekwencji funkcjonowania tych ustrojów. Przez zaplanowane spotkania ze świadkami historii projekt ten miał  również uwidocznić, w jaki sposób odbierały i doświadczały świata kobiety podczas II wojny światowej. Uczestników interesowały losy kobiet – byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i łagrów oraz to, w jaki sposób przeżyte w tym czasie trudne doświadczenia wpłynęły na ich dalsze losy .


 

I SPOTKANIE INTEGRACYJNE SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA


      Z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza „Jestem dla innych” 14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyło się I Spotkanie Integracyjne Szkolnych Klubów Wolontariusza. Spotkanie zorganizowano w  ramach obchodów Roku Wolontariatu. Przybyli do nas przedstawiciele wolontariatu z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie (opiekun – p. Anna Dąbrowska), z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach (opiekun p. Beata Zembrzycka) oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (opiekun – p. Kamilla Krakowska). Gości powitała pani Elżbieta Milewska – wicedyrektor ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Spotkanie poprowadziły – p. Anna Jeziórska i p. Wioletta Róg – koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza „Jestem dla innych”.
      Program środowego spotkania był bardzo zróżnicowany. Wolontariusze i ich opiekunowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i panelu dyskusyjnym „Wolontariat jako sposób realizacji własnych pasji”, tworzyli „Niezbędnik wolontariusza”, opowiadali o swoich działaniach i wymieniali się doświadczeniami. O formach pracy wolontariusza i płockim wolontariacie opowiadał gość specjalny p. Jacek Gałczyński z Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Płocku. Wiele radości sprawiły uczestnikom spotkania warsztaty artystyczne „Razem dla innych”. Wolontariusze wykonywali anioły, które zostaną przekazane podopiecznym Hospicjum Caritas w Płocku.
       Wolontariusze integrowali się pracując w losowo wybranych grupach. Mogli podzielić się z innymi uczestnikami spotkania swoja wiedzą, umiejętnościami oraz wykazać się niezwykłą kreatywnością.
Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszego zaproszenia i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.