czwartek, 22 grudnia 2011

DLA HOSPICJUM

Szkolny Klub Wolontariusza, jak co roku, przygotował prezenty dla podopiecznych płockiego Hospicjum "Caritas". Tym razem nasi wolontariusze wraz z opiekunami wykonywali bombki i kartki świąteczne, a za pieniądze z ich sprzedaży zakupili koce. Kartki z życzeniami przygotowały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12. Spotkanie z chorymi umilił dźwięk kolęd w wykonaniu Emilii Kruszlińskiej i Marcina Dymka z klasy 1 tg. Wszystkim, którzy uczestniczyli w świątecznym kiermaszu, a tym samym wspomogli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

(ja)

ŻYCZENIA

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską
Noc szczęśliwego rozwiązania,
By wszystko nam się rozplątało;
Węzły, konflikty, powikłania.

Aby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwne świeczki.

Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych
Jak ciepły pled, wzięła na ręce.”

        
      Święta nie muszą być wystawne i bogate. Musi być cisza nad światem
i spokój dobrych mądrych ludzi, by się Jezusek mógł narodzić. Muszą być serca otwarte jak książeczka, ciepły blask świecy, jak w oczach dziecka
i opłatek bielszy niż życzenia. Boże Narodzenie to przecież czas otuchy
i nadziei. Czas odradzania się wiary w miłość i drugiego człowieka.
      Życzymy, aby te Święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość; by stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech narodzony Jezus napełni wszystkich pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
      Radosnych i spokojnych Świąt życzą wolontariusze
i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 

wtorek, 20 grudnia 2011

Z APARATEM PO MAZOWSZU

Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie fotograficznym "Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody". Konkurs zorganizowała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" w ramach projektu "Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa", finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonane przez nich fotografie zyskały uznanie jury i zostały opublikowane w wydaniu okolicznościowych "Spacer po Ziemi Płockiej".
Agata Leśniewska (jedna z laureatek konkursu) - "Płock - widok z molo".


Michał Piotrowski (wyróżnienie) - "Płock - las w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym otaczający Osiedle Góry".

Natalia Bielska (wyróżnienie)- "Płocka przystań nad Wisłą".

Monika Kowalewska (wyróżnienie) - "Brzeg Wisły - Płock".


WOLONATARIUSZE "SZLACHETNEJ PACZKI" SĄ WŚRÓD NAS

        Szkolny Klub Wolontariusza uczestniczył w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  – „Szlachetna Paczka. „Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy (…). W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają Szlachetną Paczkę finansowo…”
       W projekcie Szlachetnej Paczki nie może zabraknąć również wolontariuszy zwanych „Super W”. „Super W to wolontariusz Szlachetnej Paczki – zrekrutowany i specjalnie przeszkolony pod kątem niesienia mądrej pomocy. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze odnajdują najbardziej potrzebujące rodziny w swoim otoczeniu i docierają do nich, by z pomocą wystandaryzowanej ankiety zbadać ich sytuację oraz zapytać o konkretne potrzeby. To oni decydują, które rodziny zostaną włączone do akcji, a następnie na podstawie zebranych informacji przygotowują opis tych rodzin i umieszczają go w anonimowej bazie danych na stronie internetowej. Dzięki temu darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej pomoc, która będzie odpowiadać dokładnie na jej potrzeby. Wolontariusze są też odpowiedzialni za kontakt z darczyńcami - za dostarczenie im wszystkich niezbędnych informacji, zorganizowanie magazynu, do którego darczyńcy dostarczą paczki oraz dostarczenie paczek do rodzin potrzebujących. Bardzo ważnym zadaniem wolontariusza jest przekazanie darczyńcy relacji z tego, jak zareagowała rodzina na otrzymaną pomoc”.
      W tym roku my również mieliśmy swoich przeszkolonych „Super W”. Są to Natalia Bielska, Agata Kozakiewicz i Dorota Szymańska.

OCALAMY OD ZAPOMNIENIA...


Uczestniczyliśmy w kolejnej edycji programu „My dla regionu” organizowanej przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Naszym zadaniem było przygotowanie pracy (folder, prezentacja multimedialna, film, itp.) poświęconej osobie, miejscu związanego z historią regionu. „Pragniemy aby dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się postaciami i miejscami historycznymi regionu.  Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie, osoby których wartości są dla nich ciągle żywe. Naszym zamierzeniem jest aby dzieci i młodzież „odnalazła” w swoim regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Często jest tak, iż nic nie wiemy o ludziach, którzy żyli w naszym regionie. Warto więc mówić o wydarzeniach, wskazać przypomnieć tych co tworzyli naszą regionalną historię. Chcemy także, aby dzieci i młodzież wskazały ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu”.
     Podczas tegorocznej edycji konkursu przygotowaliśmy dwie prace. Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariusza (Michał Piotrowski, Kamila Sosnowska, Iza Schodowska, Judyta Ziółkowska, Jolanta Pawlak, Anna Jeziórska – opiekun) wykonali folder „Płocka Matka Teresa – siostra Helena Pszczółkowska”. Grupa „My – Tropiciele historii” (Natalia Bielska, Monika Kowalewska, Marzena Markiewicz – opiekun) przygotowali pracę – „Na szlaku historii Płocka – Towarzystwo Naukowe Płockie”. Nasze działania zostały nagrodzone specjalnym wyróżnieniem, nagrodą rzeczową w postaci urządzenia wielofunkcyjnego HP, publikacją w wydaniu okolicznościowym „My dla regionu. W hołdzie dla przeszłości, z myślą o przyszłości” oraz na stronie www.mlodzirazem.pl.
       Przypomnijmy, że poprzednie edycje konkursu również zakończyliśmy sukcesem. Nasz folder „Leokadia Bergerowa – nie tylko nauczyciel” otrzymał w roku 2009 wyróżnienie. Rok później nagrodzono prezentację multimedialną „Ksiądz Ignacy Lasocki – w służbie ludziom i miastu” oraz folder „Koszelew – między historią a współczesnością”.

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM...


Szkolna Grupa Teatralno – Dziennikarska oraz Szkolny Klub Wolontariusza dołączyła do ponad dwustu grup uczestniczących w ogólnopolskim programie „Poczytaj mi, przyjacielu”. W ramach programu młodzi ludzie przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. Wspólne czytanie to jednak nie wszystko. Po lekturze uczestnicy bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje, itp. Dzięki uczestnictwu w programie młodzież ma okazję działać w ramach wolontariatu. Jak zapewniają pomysłodawcy programu, przynosi ono także wiele innych wymiernych korzyści. „Kontakt i praca z małymi dziećmi może wiele nauczyć: rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości (…). Program Poczytaj mi, przyjacielu:
- wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata i uczy wartości moralnych;
- buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi lektorzy stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi;
- kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych…”
Naszym partnerem w akcji jest Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku. W listopadzie spotkaliśmy się z maluchami, aby świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci poznały historię pluszowego misia, wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku, uczestniczyły w przygotowanych zabawach oraz przygotowały misiowe portrety. W grudniu wspólnie obchodziliśmy Dzień Wolontariusza oraz Mikołajki. Nasze hasło to „Od Świętego Mikołaja do wolontariusza…” Dzieci po wysłuchaniu bajki i wspólnych zajęciach same mogły wcielić się w rolę wolontariuszy przygotowując kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Caritas w Płocku. Kolejne spotkanie z przedszkolakami już w styczniu.
(Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą uczniowie klasy 1 tg; koordynator - p. Anna Jeziórska, p. Wioletta Róg).

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

W roku szkolnym 2011/2012 będziemy ubiegać się o uzyskanie tytułu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Organizatorami konkursu, do którego przystąpiliśmy są redakcje miesięczników „Monitor Unii Europejskiej” i „Adwokat Rodzinny” oraz Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego. Komitet Honorowy stanowią: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni, Naukowcy, Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o podstawach prawa    i państwa, ochronie dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, przeciwdziałaniu przemocy w szkole i rodzinie, zapobieganiu patologiom w środowiskach szkolnych i lokalnych. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Czas trwania konkursu to: 1 października 2011 roku - 31 marca 2012 roku. W tym czasie nasza Szkoła zrealizuje dziesięć zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury.

RZUCIĆ PALENIE? NIC PROSTSZEGO….

Nasza Szkoła uczestniczyła w konkursie na zaprojektowanie najciekawszej ulotki, poświęconej tematyce szkodliwości palenia tytoniu, pod tytułem „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Płocku. Współorganizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka oraz Starostwo Powiatowe w Płocku. Główny cel konkursu to podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat szkodliwości palenia tytoniu. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie dwustronnej ulotki o szkodliwości palenia tytoniu. Nasza uczennica – Kamila Sosnowska (klasa 3 tia) otrzymała wyróżnienie. Pracę konkursową przygotowywał również Michał Piotrowski (klasa 2 ti).
(Opiekunowie: p. Anna Jeziórska i p. Wioletta Róg)

BLISKIE SPOTKANIE Z RWANDĄ

12 stycznia 2012 roku planujemy spotkanie z p. Wioletą Dąbrowską (na zdjęciu z dziećmi). Pani Wioleta współpracuje
z chrześcijańską organizacją VCI (Victory Churches International), której działalność obejmuje 43 kraje na świecie. W 2007 roku organizacja założyła sierociniec w Rwandzie (Victory Family Home for Champions), gdzie w chwili obecnej mieszka 60 dzieci. Koordynatorem spotkania jest p. Piotr Syska (nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie). Więcej informacji wkrótce. Nawiązując do naszej szkolnej akcji "Uwolnić Biblię" pamiętajmy, że: "Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata" [List Jakuba 1:27, Biblia Tysiąclecia].
Autor wpisu: piotr syska

czwartek, 15 grudnia 2011

ŚWIĄTECZNE STOŁY

 
„Gdy siedzimy,
miło gawędząc z bliskimi,
przyjemnie jest mieć pod ręką
drobne- w sam raz na jeden kęs 
- smakołyki”
,,Świąteczna herbatka ze smakołykami’’ - to temat XXIV edycji konkursu „Stół pięknie nakryty”, zorganizowanego przez Koło Żywieniowe. Konkurs odbył się 15 grudnia 2011 roku.
Zasady konkursu:
1. Każdy stół, przy którym ma odbyć się świąteczne spotkanie, przygotowuje  dwuosobowa drużyna.
2. Obowiązuje oryginalna, świąteczna aranżacja stołu z odrobiną fantazji, w kolorach bieli i czerwieni.
3. Dobór bielizny i zastawy stołowej zgodnie z  obowiązującymi zasadami.
4. Dodatkiem do herbaty mogą być różne kształty ciasteczek, wyroby cukiernicze, owoce, bakalie.
Komisja oceniała: dekorację, kolorystykę, pomysłowość, samodzielność, zgodność z tematyką, nawiązanie do tradycji.
Laureaci konkursu:
I  miejsce- Natalia Grudna (kl. II tg)
II miejsce – Mateusz Bachanek, Rafał Kozłowski (kl. II tg)
III miejsce- Paulina Kowalska, Natalia Pijankowska (kl. II tg)
Wyróżnienia:
Ilona Kisielewska, Agata Kozakiewicz  (kl. IV tg)
Piotr Mąkol (kl. III tg)
Aneta Zmysłowska, Kinga Stępień (kl. I tg)

poniedziałek, 5 grudnia 2011

UGANDA – kraj, gdzie marzeniem dzieci i młodzieży jest… chodzić do szkoły


W dniu dzisiejszym (5 grudnia, 2011r) uczniowie siedmiu klas naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Honoratą i Piotrem Wąsowskimi, wolontariuszami i pracownikami „Misji dla Ugandy” (na zdjęciu powyżej jedna z grup uczniów). Nasi goście (w szczególności pani Honorata Wąsowska) dzieli się swoim doświadczeniem pobytu i pracy wśród ugandyjskich sierot. Spotkanie było okraszone licznymi zdjęciami nawiązującymi do prowadzonej przez naszych gości pracy misyjnej w zachodniej Ugandzie. Słyszeliśmy o problemach z którymi borykają się mieszkańcy Ugandy (niedożywienie, brak dostępu do edukacji, AIDS, sieroctwo…) Mogliśmy dowiedzieć się o zaangażowaniu polskich wolontariuszy w pracę misyjną na terenie Ugandy i licznych dobrych dziełach, wśród których priorytetem jest edukacja. Wszystkim zainteresowanym dziełem misyjnym w Ugandzie polecamy książkę p. Honoraty Wąsowskiej „Aby do czegoś dojść trzeba wyruszyć w drogę” (do wypożyczenia w szkolnej bibliotece). Więcej informacji o Ugandzie i projektach pomocy można znaleźć również na blogu: chcemypomagac.blogspot.com

Podsumowaniem spotkania był cytat z książki Key Warren pt. "Radykalne poddanie".
"Bardzo łatwo jest nam zachowywać dystans i powściągliwość wobec cierpienia, które przepełnia życie znacznej większości ludzi na świecie. Przeczytałam gdzieś, że jeśli masz coś do zjedzenia w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, jesteś bogatszy niż ponad 75% ludzi na świecie. Jeśli masz jakiekolwiek oszczędności w banku, trochę gotówki w portfelu, jesteś pośród 8% najbogatszych ludzi na świecie - 92% musi przeżyć, mając mniej od ciebie! Jeśli twoje życie nigdy nie było zagrożone w ogniu walk wojennych, jeśli nigdy nie doświadczyłeś samotności w więzieniu, tortur czy głodu, jesteś w lepszej sytuacji niż ponad 500 milionów innych ludzi na świecie. Jeśli możesz chodzić do kościoła, nie obawiając się prześladowań, aresztowania, tortur i śmierci, jesteś bardziej uprzywilejowany, niż 2 miliardy ludzi na świecie."


Niech powyższe słowa staną się dla nas powodem do refleksji.