środa, 30 listopada 2011

WŚRÓD UGANDYJSKICH SIEROT

W Światowym Dniu Wolontariusza obchodzonym 5 grudnia 2011 roku,
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (ul. Kutnowska 30), odbędzie się spotkanie z Piotrem i Honoratą Wąsowskimi. Nasi goście posiadają doświadczenie pracy charytatywnej wśród dzieci z Ugandy – jednego z najbiedniejszych państw Afryki, gdzie dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca to około 80$ miesięcznie.
Pani Honorata Wąsowska, jako pracownik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, od 2007 roku koordynuje pracę pomocy humanitarnej dla sierot, które pozostają pod opieką ugandyjskiej organizacji „Bringing Hope To The Family”, założonej przez Faith Filo Kunihirę.
Spotkanie jest podsumowaniem zaangażowania naszej szkoły w akcję zbiórki pieniędzy na zakup świątecznych prezentów dla ugandyjskich sierot.
Przy aktywnym udziale młodzieży szkolnej, zbieraliśmy pieniądze, by spełnić marzenia dzieci z Ugandy o własnych butach, przyborach szkolnych, misce do mycia
i innych przedmiotach codziennego użytku.
Poprzez naszą akcję, chcieliśmy rozbudzić zainteresowanie ideą wolontariatu
w środowisku szkolnym. Pamiętając, że decyzją pani minister edukacji narodowej, rok szkolny 2011/ 2012 został ogłoszony „Rokiem Szkolnym z Pasją”, chcieliśmy wzbudzać pasję niesienia pomocy potrzebującym, również poza granicami naszego kraju.
Nasza aktywność na polu wolontariatu nawiązuje bezpośrednio do słów pani minister edukacji Katarzyny Hall: „Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci
i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.”
  Koordynatorem szkolnych działań pod hasłem „Chcemy pomagać”  były uczennice klasy III technikum hotelarstwa: Edyta Ambroziak, Martyna Marciniak, Małgorzata Wiśniewska i Sylwia Mamcarz oraz nauczyciel geografii Piotr Syska. Inspiracją dla naszej akcji była właśnie praca charytatywna w Ugandzie Piotra i Honoraty Wąsowskich. W dobie wszechobecnego materializmu i konsumpcyjnego stylu życia, wszelkie działania, skłaniające do refleksji nad losem potrzebujących wydają się być celowe i warte promowania. 

(autor wpisu: piotr syska)

SUKCESY SZKOLNEGO KOŁA LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody w konkursie „Na najlepiej pracujące SK LOP” w roku szkolnym 2010/2011 zajęło I miejsce. Nagrodą dla szkoły był puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Nagrodę odebrali prezes Koła - Michał Piotrowski – uczeń klasy 2ti oraz opiekun p. Ewa Stompor. 

Bieżące osiągnięcia
 Uczniowie wzięli udział w konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel” , którego tematem wiodącym był „Grzyb – jadalny czy trujący?”. Celem konkursu było poznanie grzybów jadalnych,  trujących i podlegających ochronie gatunkowej, poznanie zasad zachowywania się podczas pobytu w lesie, sposobu zbierania, przyrządzania i spożywania grzybów jak również upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz wpływanie na bezpieczeństwo zdrowia ludzi. Laureatem konkursu plastycznego został Łukasz Garbacz – uczeń klasy 3tib, którego praca zajęła I miejsce. Wyróżnienie w kategorii zdjęć otrzymał Paweł Drażba – uczeń klasy 1ti (uczniowie na fotografii obok)


W ramach realizacji III edycji programu edukacyjnego Ligi Ochrony Przyrody realizowanego przy współpracy Towarzystwa Naukowego w Płocku „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas” uczniowie przystąpili do konkursu ornitologicznego  „Ptaki terenów wodnych i błotnych Mazowsza”. Praca Łukasza Garbacza – ucznia  klasy 3tib zajęła I miejsce. Wraz z opiekunem uczestniczył on w konferencji nt. „Znaczenie i rola ptaków terenów wodnych i błotnych, dla których wyznaczony został obszar NATURA 2000”. Konferencja odbyła się w dniu 29 listopada 20011 r. w Towarzystwie Naukowym w Płocku, gdzie laureatom I miejsc wręczone zostały nagrody. 

(ps)

poniedziałek, 28 listopada 2011

PODSUMOWANIE AKCJI "PREZENTY DLA UGANDYJSKICH DZIECI"

W wyniku szkolnej zbiórki pieniędzy w ramach akcji
„Świąteczne prezenty dla ugandyjskich dzieci”
zebraliśmy kwotę
1437,94zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem zł 94/100)
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dziękujemy za hojność! 
 
Pieniądze zostały przekazane na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, Os. Wichrowe Wzgórze 10/17, 61-674 Poznań
Nr konta: 58 1020 4027 0000 1902 0473 7880
„Kto daje ubogim - nie zazna biedy”
[Przypowieści Salomona 28:27]

Autor wpisu: piotr syska

czwartek, 3 listopada 2011

CHCEMY POMAGAĆ

W tym roku szkolnym (2011/2012) planujemy pozyskać środki finansowe, by za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego przekazać je organizacji Bringing Hope to the Family zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom w Ugandzie. Wszystkich zainteresowanych działalnością charytatywną zapraszam na mój autorski blog http://chcemypomagac.blogspot.com/.

Autor wpisu: piotr syska