środa, 31 października 2012

ZAPROJEKTUJ LOGO

     Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Szkolna Grupa Teatralno  – Dziennikarska zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie „90 LAT MINĘŁO…” w ramach Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.
 Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
2. Współorganizatorem konkursu jest Szkolna Grupa Teatralno – Dziennikarska.
II. Cele konkursu
- promowanie szkoły
 - umacnianie poczucia tożsamości ze szkołą
- poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych, multimedialnych, itp.
III.  Przedmiot konkursu
1.     Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej i hasła z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w postaci znaku graficznego, zwanego dalej „logo”.
2.      Logo będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych Jubileuszu 90-lecia ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
IV. Uczestnicy konkursu
1.      Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej  w Płocku.
2.       Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie  dwie prace, opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klasy.
V. Forma pracy konkursowej:
1. Praca konkursowa musi zawierać:
a) logo i hasło w formacie A4 lub A3.
b) logo i hasła na płycie CD-R lub DVD zapisane w formacie JPG.
2. Prace, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów nie będą podlegały ocenie Jury.
VI. Termin i miejsce składania prac.
Prace konkursowe opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klasy należy składać  do 19 listopada 2012 roku do p. Marzeny Markiewicz, p. Anny Jeziórskiej lub p. Adama Milewskiego.
VII. Ocena prac konkursowych
1.    Prace konkursowe oceni Jury konkursu powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
2.      Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematem: 90- lecie istnienia Szkoły
- zastosowanych ciekawych rozwiązań plastycznych, multimedialnych
- komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy, łatwość rozpoznania i zapamiętywania
- właściwego formatu pracy i możliwości jej powielania, przetwarzania (np. wersja kolorowa i czarno – biała)
3. Jury dokona wyboru trzech najwyżej ocenionych prac konkursowych. Praca zajmująca pierwsze miejsce zostanie wykorzystana do celów promocyjnych Jubileuszu 90-lecia Szkoły.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca listopada 2012 r.
2.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnym blogu (www.zsberg.blogspot.com ) oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
3.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu.
IX. Nagrody
1.      Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody-upominki.
2.      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
X. Prawa autorskie
1. Zwycięska praca konkursowa stanie się własnością Organizatora.
 
 
 

czwartek, 25 października 2012

KONKURS PLASTYCZNY


          Uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”. Organizatorami Konkursu są Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej oraz Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Uczestnicy Konkursu wykonują indywidualne prace promujące ideę transplantacji na formacie A3 lub A4 w dowolnej, trwałej, płaskiej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, itp.). Trzy najlepsze prace zostaną przekazane do oceny na kolejnym etapie konkursu. Prace należy składać do p. Justyny Wójcik.

TRANSPLANTACJA - DAR ŻYCIA

        Dziś, w Zespole Szkół Nr 6 w Płocku odbyła się konferencja "Transplantacja - dar życia. Jestem na tak". Zorganizowała ją Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach realizacji programu „Partnerstwo dla transplantacji” pod patronatem Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturą w Płocku. O tym, na czym polega pobieranie i przeszczepianie narządów, jakie potrzeby i możliwości oraz  bariery ma polska transplantologia opowiadał prof. dr hab. nauk medycznych Paweł Nyckowski (z pochodzenia płocczanin, pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transpalntacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu "Partnerstwo dla transplantacji").  O życiu po przeszczepie mówiła pani Maria Zakościelna (pacjentka, której przed kilkoma laty przeszczepiono wątrobę; dyrektor jednego z polskich ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych).
     Jak podkreślali prelegenci projekt "Partnerstwo dla transplantacji" ma na celu uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów, a także zwiększenie liczby przeszczepów poprzez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. Profesor Paweł Nyckowski podkreślał, że każdy powinien zastanowić się nad własnym stanowiskiem w sprawie transplantacji i poinformować o nim najbliższych, jednocześnie pamiętając o słowach starożytnego poety Horacego - "Non omnis moriar" ("Nie wszystek umrę").
     A oto kilka pytań, odpowiedzi i wiadomości z dzisiejszej konferencji, które mamy nadzieję, zainteresują Was tematyką transplantologii.
 
- Jaki dokument reguluje prawo w zakresie transplantacji?
Prawo w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów reguluje ustawa transpalntacyjna. Warto jednak pamiętać, że mimo, iż ustawa daje możliwość pobrania narządów od zmarłego (jeśli nie wyraził sprzeciwu za życia), to w Polsce nie robi się tego wbrew woli rodziny.
 
- Kto przeprowadza z rodziną zmarłego rozmowę na temat transplantacji?
Koordynator transplantacyjny. Często w asyście księdza.
 
- Jaki jest stosunek kościoła do tematu transplantologii?
Kościół katolicki popiera transplantologię. Bezpośrednie poparcie dla transplantacji wyraził Papież Jan Paweł II w encyklice „Evangelium Vitae”. Żadna religia nie odrzuca jej jednoznacznie, ajedynie niektóre stawiają pewne wymogi.  
 
- Kiedy wiadomo, że człowiek już nie żyje i można pobrać od niego narządy do przeszczepu?
Człowieka uważa się za zmarłego,gdy mamy do czynienia ze śmiercią mózgu, która jest stanem nieodwracalnym. Śmierć mózgu powstaje w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia m.in. pnia mózgu – struktury odpowiedzialnej za funkcje oddychania. W takim przypadku utrzymanie pacjenta przy życiu uzyskiwane jest dzięki respiratorowi - maszynie dostarczającej tlen do organizmu pacjenta. Stan śmierci mózgowej jest nieodwracalny, nie ma w nim szans na wybudzenie, tak jak zdarza się to w śpiączce. Powołuje się wówczas specjalny zespół lekarski, który na podstawie pewnych testów stwierdza, że rzeczywiąście doszło do śmierci mózgu.
 
- Jeśli za życia wyrażę zgodę na przeszczep moich narządów, to czy w przypadku nagłego wypadku lekarze zrobią wszystko by mnie ratować?
Oczywiście, gdyż jest to ich obowiązkiem. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form ratowania życia i leczenia oraz po stwierdzeniu śmierci mózgu pacjenta mogą podjąć działania zmierzające do pobrania narządów.
 
- Czym jest domniemana zgoda na pobranie narządów?
Zakłada się, że jeśli osoba za życia nie wyraziła swojego sprzeciwu, to po jej śmierci można pobrać od niej narządy do przeszczepu. Dlatego tak ważne jest to, aby podjąć decyzję i poinformować o niej bliskich.
 
- Co oznacza skrót CRS?
CRS jest Centralnym Rejestrem Sprzeciwów, czyli ogólnopolskim zbiorem sprzeciwów złożonych osobiście lub listownie w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji  Sprzeciw składa się na specjalnym formularzu dostępnym w zakładach opieki zdrowotnej lub na stronie www. poltransplant.org.pl.
 
- Czym jest oświadczenie woli?
Oświadczenie woli jest pisemną deklaracją zgody na pobranie narządów po śmierci osoby, która ją podpisała. Nie jest formalnym dokumentem, lecz wskazówką dla najbliższej rodziny w sytuacji podjęcia decyzji o pobraniu. Wypełniony druczek nosimy przy sobie w dokumentach np. obok dowodu osobistego, prawa jazdy itp. Wcześniej jednak pamiętajmy, że należy pokazać go najbliższym by znali nasze intencje. Druk można pobrać np. ze strony www.przeszczep.pl
 
- Czy osoba niepełnoletnia może wyrazić zgodę na pobranie narządów w przypadku śmierci?
Osoba niepełnoletnia nie może wyrazić prawnej zgody na oddanie narządów po śmierci. Może jednak poinformować o swojej decyzji rodziców.
 
- W jakim czasie narządy muszą być pobrane z ciała zmarłego, aby były przydatne do przeszczepu?
Od śmierci człowieka do pobrania nie może upłynąć więcej niż kilka do kilkunastu godzin. Po wyjęciu z ciała zmarłego narządy muszą być przeszczepione w ciągu kilku godzin, np. serce do 4,5 godziny, wątroba do 12 godzin, nerka do 20 godzin.
 
- Czy można przeszczepiać jednocześńie tylko jeden narząd?
Nie, możliwe jest przeszczepienie kilku narządów jednocześnie.
 
- Czy od zmarłego pobiera się tylko jeden narząd?
O tym, jakie narządy chcemy oddać, możemy zadycydować za życia sami. Od zmarłego można pobrać wiele przydatnych narządów. Ciało pozostaje tu w takim stanie, jak po każdej operacji, tak aby rodzina mogła je godnie pożegnać i pogrzebać. 
 
- Czy narząd po przeszczepie zaczyna działać od razu samodzielnie?
Tak, z wyjątkiem serca, które trzeba pobudzić.
 
- Czy przeszczepiony narząd, który się "nie przyjął" może być użyty ponownie?
Niestety nie. Ale istnieje możliwość retransplantacji, czyli ponownych przeszczepów narządów od innych dawców.
 
- Czy wiek jest barierą w przypadku transplantacji?
Nie liczy się wiek, tylko stan narządu. A mówiąc żartobliwie przeciwskazaniem do operacji jest wiek chirurga a nie chorego :)
 
- Czy rodzina zmarłego pozna osobę, której przeszczepiono narządy  lub chory pozna dane dawcy?
Nie
 
- Czy narządy do przeszczepu pobiera się tylko od zmarłych?
Nie, istnieje tak zwane "żywe dawstwo". Za życia można oddać nerkę, część wątroby, częśc płuca.
 
- Kto w takich przypadkach może być dawcą?
Dawcą może być ktoś z najbliższej rodziny (pokrewieństwo w linii prostej) lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach inna osoba za zgodą sądu.
 
- Czy można sprzedać jakiś narząd?
Nie, sprzedaż narządów jest przestępstwem podlegającym wysokiej karze.
 
- Czy można ubiegać się o przeszczep za granicą w ramach refundacji NFZ?
Tak, w przypadku przeszczepu płuc. Inne przeszczepy są realizowane w Polsce na bieżąco, bez długiego oczekiwania.
 
- Czy można przszczepiać ludziom narządy zwierząt?
Dokonywano eksperymentalnie pojedynczych prób pobierania narządów zwierząt do przeszczepów dla ludzi jednak zakończyły się one niepowodzeniem.
 
Przydatne linki:
 
 
               "Nie zabieraj swoich narządów do nieba. Tam wiedzą, że są potrzebne na ziemi".
 
 
(W konferencji uczestniczyła p. Anna Jeziórska)
 
 

 
 

 

WYSTAWA "PRZEŚLADOWANI LECZ NIE ZROZPACZENI"

Zapraszam wszystkich chętnych, uczniów i nauczycieli ZS im.Leokadii Bergerowej w Płocku,  do zapoznania się z wystawą: PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.
Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan i można ją oglądać na górnym korytarzu małego budynku dydaktycznego, obok sali 38 [do środy 31 października].
Organizator wystawy w szkole: Piotr Syska
 
Przykładowe plansze poniżej:
 [ps]

środa, 24 października 2012

MYŚL TYGODNIA...
"Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić,
o czym­kolwiek marzysz,
 zacznij działać.
Śmiałość za­wiera w so­bie
ge­niusz, siłę i magię..."
                                
                 (Johann Wolfgang Goethe)

ŚWIĘTO DRZEWA

Dnia 19 października 2012 r.  w ramach obchodów Święta Drzewa 2012 członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody wzięli udział w zajęciach z edukacji ekologicznej.

Gościliśmy p. Anetę Brożek z Nadleśnictwa Łąck, która  przedstawiła prezentację na temat  Nadleśnictwa Łąck, jego działalności, powierzchni, składu gatunkowego flory i fauny oraz znaczenia i ochrony lasów.
Dalszą cześć zajęć na temat znaczenia drzew dla zdrowia  człowieka przeprowadziła p. Justyna Wójcik.  Z tej okazji członkowie  SK LOP oraz inni uczniowie przygotowali plakaty oraz  wystawę poświęconą drzewom, którą można było obejrzeć na głównym korytarzu szkolnym.
Nasza szkoła już po raz czwarty przyłączyła się do programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja Święto Drzewa, którego celem jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew.
W tym roku Święto Drzewa obchodziło swoje 10-lecia a honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia [klikając na fotkę możesz ją powiększyć]
 czwartek, 18 października 2012

BLISKIE SPOTKANIE Z RWANDĄ

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" [Albert Einstein]

22 października (poniedziałek) będziemy gościć w naszej szkole panią Wioletę Dąbrowską - wolontariuszkę zaangażowaną w pracę z sierotami w Rwandzie.

Więcej informacji na blogu koordynatora spotkania: http://okiemprzyrodnika.blogspot.com/


(ps)

wtorek, 16 października 2012

ODZNACZENIA DLA NASZYCH NAUCZYCIELI

    "Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można podarować mu odrobinę swego czasu i uwagi" (Dorothy Green) - to motto dzisiejszej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Podczas spotkania w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku składano życzenia pracownikom oświaty a także wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody. O oświacie i pracy nauczyciela mówili między innymi: pani Elżbieta Gapińska - Posłanka RP, pan Piotr Zgorzelski, Poseł RP, pan Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki, pan Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty, pan Michał Boszko - Starosta Płocki, pani Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Wśród wyrożnionych za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a tym samym odznaczenych z nadania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Ministra Edukacji Krystyny Szumilas znaleźli się również nasi nauczyciele.
Pani Alicja Jędrzejak - Złoty Krzyż Zasługi
Pani Izabela Grabarczyk - Złoty Medal za długoletnią służbę
Pani Anna Jeziórska - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

poniedziałek, 15 października 2012

SZKOLNY DZIEŃ EDUKACJI

       Dziś, w nasza społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się tym razem poza murami szkoły w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka". Nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl profilaktyczny "A można inaczej..." w wykonaniu członków Szkolnej Grupy Teatralno - Dziennikarskiej (pod kierunkiem pani Anny Jeziórskiej i pani Wioletty Róg). Z okazji święta edukacji pan dyrektor Jacek Kłosiński wręczył nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Otrzymali je:
Pani wicedyrektor Aniela Bagińska
Pani Elżbieta Milewska
Pani Wioletta Róg
Pani Anna Jeziórska
Pani Katarzyna Żakieta
Pani Zdzisława Rycyk - Lubaś
Pani Monika Orzechowska
Pan Adam Milewski
Pan Krzysztof Omiński
Pan Piotr Syska.
W oczekiwaniu na uroczystość


Życzenia od Pana Dyrektora Jacka Kłosińskiego

Nagrody dla wyróżnionych nauczycieli


Po spektaklu


Spotkanie nauczycieli 
 
 

niedziela, 14 października 2012

DZIEŃ EDUKACJ NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony mocą ustawy Sejmu PRL, dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego i zalegalizowanej przez Sejm Rozbiorowy, 14 października 1773 roku. Przed ponad 230 laty Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w Europie ministerstwem oświaty.


Z okazji święta garść informacji o edukacji.
Jacy jesteśmy - MY NAUCZYCIELE w statystykach?
- Głównie jesteśmy kobietami [ups!]. 81% osób pracujących w zawodzie nauczyciela to kobiety.
- Średnio mamy 42 lata i się starzejemy...
- Jesteśmy dobrze wykształceni [98% spośród nas ma dyplom ukończenia studiów wyższych].
- Połowa z nas [w skali kraju] osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego.
- Stanowimy największą grupę zawodową w Polsce.
- Większość z nas jest zadowolona ze swojej pracy i ma misyjne nastawienie do swoich obowiązków.
- Statystycznie spędzamy około 26 godzin tygodniowo w szkole.
- Za najbardziej atrakcyjne w naszej pracy uznajemy satysfakcję z pracy z młodzieżą oraz urlop przysługujący podczas wakacji i ferii. 
Więc na koniec dobra wiadomość: do wakacji już tylko 257 dni...

Nauczycielom i pracownikom administracji 
w DNIU EDUKACJI NARODOWEJ
życzymy
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

czwartek, 11 października 2012

NAGRODA STAROSTY

W Starostwie Powiatowym w Płocku odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania wręczono nagrody nauczycielom szkół, których organem prowadzącym jest właśnie Starostwo. Wyróżnienie to z rąk Starosty Płockiego Michała Boszko otrzymali także nasi przedstawiciele - pani Izabela Grabarczyk i pani Krystyna Gajewska. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
foto:

EUROPA DLA MŁODZIEŻY

11 października z inicjatywy p. Iwony Wilczyńskiej - opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego, odbyły się warsztaty "Europa dla młodzieży". Warsztaty przeprowadziła p. Katarzyna Szczawińska-Kamelska - dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. Udział w spotkaniu wzięli członkowie SKE i młodzież z klasy II technikum architektury krajobrazu oraz IV technikum rolniczego. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach i dotyczyły aktywności młodzieży na arenie europejskiej. Młodzież została zapoznana z programami wspierającymi edukację i aktywność w Unii Europejskiej.

[ps]

SAMORZĄD SZKOLNY

Nowym przewodniczącym samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 została Natalia Grudna [uczennica klasy III tg].
Wyniki głosownia, które odbyło się we wtorek 9 października:
- Natalia Grudna, 147 głosów
- Michał Piotrowski, 105 głosów.
Życzymy owocnej i pożytecznej pracy na rzecz całej szkolnej społeczności.

[ps]

środa, 10 października 2012

LEKCJA HISTORII

Dzisiaj, społeczność szkolna Zespołu Szkół im. L. Bergerowej, uczestniczyła w apelu poświęconym 68 rocznicy Powstania Warszawskiego. Lekcję historii przygotowała dla nas p. Zdzisława Rycyk-Lubaś wraz z uczniami. Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w Europie okupowanej przez Niemców. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, miało trwać 2-3 dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk.

[ps]

PAŹDZIERNIKOWE DZIECKO

W ramach internackich spotkań z dobrym filmem obejrzeliśmy, we wtorkowy wieczór, dzieło Johna i Andrew Erwinów pt. "Październikowe dziecko" [ang. October Baby]. Bohaterką filmu jest 19-letnia dziewczyna imieniem Hannah, która odkrywa, że urodziła się w trakcie aborcji. To odkrycie i poszukiwanie biologicznej matki wywiera wpływ na jej postawę wobec bliskich i świata. Scenariusz filmu został  zainspirowany historią Gianny Jessen, która przeżyła własną aborcję.
Przesłanie filmu zawiera się w słowach:
Wybierz przebaczenie, wybierz miłość, wybierz życie. 
Osoby zainteresowane obejrzeniem filmu mogą kontaktować się z p. Piotrem Syską. 
 
[ps]

poniedziałek, 8 października 2012

ZWYCIĘSTWO ŁUKASZA

W poniedziałek, 1 października obradowało jury IX Miejskiego Konkursu Plastyczno  -Fotograficznego Mój Płock - Moje Miasto. Dziś, podczas uroczytości w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku poznaliśmy zwycięzców. Jest wśród nich Łukasz Garbacz, który zajął drugie miejsce w kategorii - plastyka. Warto też wspomnieć, że praca Michała Piotrowskiego została wyeksponowana na wystawie pokonkursowej. Zwycięzcy i wyróżnionemu gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zachęcamy da aktywnego uczestnictwa w kolejnych konkursach.
Praca Łukasza Garbacza

Praca Michała Piotrowskiego (po prawej)

Nagroda dla Łukasza

Laureat i jego dzieło

Chwila relaksu
 

środa, 3 października 2012

NA SPORTOWO

      Dziś w naszej szkole odbyło się spotkanie integracyjno - sportowe dla uczniów klas pierwszych pod hasłem "Euroolimpiada 2012". Pierwszoklasiści w asyście swoich trenerów - wychowawców musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także zdolnościami artystycznymi, kreatywnością i wiedzą. Imprezę poprowadzili komentatorzy Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. W role te wcielili się uczniowie klasy 3 ti - Damian Zbyszyński i Michał Piotrowski. Nad całością czuwały organizatorki spotkania - pani Anna Jeziórska i pani Wioletta Róg. Sportowa rywalizacja rozpoczęła się od malowania portretu wychowawcy lub opiekuna (oczywiście w stylu sportowym). Następnie każda drużyna musiała odpowiedzieć na piętnaście pytań sprawdzających wiedzę na temat naszej szkoły. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła kolejna konkurencja, czyli prezentacja "klasowej maskotki" łączącej w sobie elementy profilu klasy oraz sportu. Po tych konkurencjach przyszedł czas na wykazanie się sprawnością fizyczną. Nasi nowi uczniowie pokonali tor przeszkód, wykonali rzuty do kosza, przeciągali linę oraz wykazywali się znajomością tajników sportu oraz biografii sportowców. Każda drużyna razem z wychowawcą odśpiewała wylosowaną piosenkę dotyczącą sportu. Ostatnią konkurencją było natomiast ułożenie hasła promującego daną klasę. Tu uczniowie także wykazali się wielką pomysłowością.
"Jeśli na punkcie zwierząt masz bzika, to idź bracie na rolnika. U nas są takie dziewczyny, jak najładniejsze rośliny" - to hasło klasy 1 tr.
     "Szkolną Euroolimpiadę 2012" zakończyło uroczyste ślubowanie, w którym pierwszoklasiści obiecywali między innymi nigdy nie zbaczać z drogi do szkoły, nie zanieczyszczać kosmosu dymem z papierosów oraz wszelkie wariacje zostawiać na wakacje. Starsi koledzy życzyli im z kolei sukcesów, dobrego samopoczucia w szkole i wielu nowych znajomości.
      Jury (pani dyrektor Aniela Bagińska, pani Ewa Stompor i pan Krzysztof Kamiński) oceniło sportową rywalizację i wyłoniło zwycięzców. Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe medale.
Złotym medalistą została klasa 1 thi. Srebrny medal otrzymała klasa 1 tr. Trzecie miejsce na podium przypadło w udziale klasie 1 tg. Miejsca okazały się jednak mało istotne, bo jak stwierdzili pierszoklasiści najważniejsza była jednak dobra zabawa i możliwość integracji z nowymi koleżankami i kolegami.
     Imprezę sportowo - integracyjną przygotowała już tradycyjnie Szkolna Grupa Teatralno - Dziennikarska i Szkolny Klub Wolontariusza. Oprócz wspomnianych już opiekunów i komentatorów byli to: Mateusz Bujakowski, Wojciech Stańczyk, Bartosz Wiciński, Monika Kowalewska, Emilia Cylińska, Magdalena Zielińska, Małgorzata Wiśniewska, Iza Schodowska i Kamila Sosnowska.


Pan dyrektor Jacek Kłosiński podczas uroczystego rozpoczęcia imprezy

Monika, Magda i Gosia - w roli "starszych sióstr"

Jury przygotowuje się do pracy

Nasi komentatorzy - Włodek i Darek (a właściwie Michał i Damian)

Klasa 1 thi z wychowawczynią panią Elżbietą Milewską

Klasa 1 tg. W roli wychowawczyni pani Zdzisława Rycyk - Lubaś

Klasa 1 tr. Wychowawczynię zastępuje pani Marianna Domeradzka

Klasa 1 tr prezentuje swoje umiejętności artystyczne

Pani Elżbieta Milewska oczyma swojej klasy

Swoją pracę kończy 1 tg

Trener 1 tg - pani Zdzisława Rycyk - Lubaś

Klasa 1 tr i jej obraz pani Marianny Domeradzkiej

Swoje dzieło prezentuje 1 thi

Maskotki 1 tr - nowoczesny koń w sportowych butach, piękny jeździec i pracowity rolnik

Informatyk i kelnerka - maskotki 1 thi

Maskotki 1 tg

Na torze przeszkód

Nie taka lina straszna :)

"Kokokoko Euro spoko" wykonaniu pani Elżbiety Milewskiej i jej uczniów

A teraz zaśpiewa klasa 1 tg

Klasa 1 tr z wychowawczynią panią Anną Jeziórską prezentuje swoją wizję "Czystego szaleństwa"

Brązowy medal dla klasy 1 tg

Srebro w imieniu 1 tr odbiera Patryk
Uroczyste ślubowanie
Klasa 1 thi
Klasa 1 tg
Klasa 1 tr

Złoty medal dla zwycięzców - klasy 1 thi