środa, 31 października 2012

ZAPROJEKTUJ LOGO

     Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Szkolna Grupa Teatralno  – Dziennikarska zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie „90 LAT MINĘŁO…” w ramach Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.
 Regulamin konkursu:
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
2. Współorganizatorem konkursu jest Szkolna Grupa Teatralno – Dziennikarska.
II. Cele konkursu
- promowanie szkoły
 - umacnianie poczucia tożsamości ze szkołą
- poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych, multimedialnych, itp.
III.  Przedmiot konkursu
1.     Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej i hasła z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w postaci znaku graficznego, zwanego dalej „logo”.
2.      Logo będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych Jubileuszu 90-lecia ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
IV. Uczestnicy konkursu
1.      Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej  w Płocku.
2.       Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie  dwie prace, opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klasy.
V. Forma pracy konkursowej:
1. Praca konkursowa musi zawierać:
a) logo i hasło w formacie A4 lub A3.
b) logo i hasła na płycie CD-R lub DVD zapisane w formacie JPG.
2. Prace, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów nie będą podlegały ocenie Jury.
VI. Termin i miejsce składania prac.
Prace konkursowe opisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klasy należy składać  do 19 listopada 2012 roku do p. Marzeny Markiewicz, p. Anny Jeziórskiej lub p. Adama Milewskiego.
VII. Ocena prac konkursowych
1.    Prace konkursowe oceni Jury konkursu powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
2.      Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematem: 90- lecie istnienia Szkoły
- zastosowanych ciekawych rozwiązań plastycznych, multimedialnych
- komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy, łatwość rozpoznania i zapamiętywania
- właściwego formatu pracy i możliwości jej powielania, przetwarzania (np. wersja kolorowa i czarno – biała)
3. Jury dokona wyboru trzech najwyżej ocenionych prac konkursowych. Praca zajmująca pierwsze miejsce zostanie wykorzystana do celów promocyjnych Jubileuszu 90-lecia Szkoły.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca listopada 2012 r.
2.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnym blogu (www.zsberg.blogspot.com ) oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
3.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu.
IX. Nagrody
1.      Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody-upominki.
2.      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
X. Prawa autorskie
1. Zwycięska praca konkursowa stanie się własnością Organizatora.
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz