czwartek, 28 kwietnia 2016

NIE DLA NAŁOGÓW - TAK DLA PASJI I DZIAŁANIA (27 KWIETNIA)

Jedna z cyklicznych imprez odbywających się w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, to Szkolny Dzień Profilaktyki. Celem tego projektu jest propagowanie wśród młodzieży życia bez nałogów, a tym samym dbanie o własne zdrowie.

27 kwietnia 2016r. odbyła się VIII edycja Szkolnego Dnia Profilaktyki, pod hasłem     ,,Nie dla nałogów – tak dla pasji i działania”. Honorowy patronat nad przebiegiem VIII Szkolnego Dnia Profilaktyki objął Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Dyrektor Jacek Kłosiński, witając zaproszonych gości oraz młodzież. Swoją obecnością zaszczycili nas:  Pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury     i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Pan Robert Koper Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Pani Mariola Duda Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Gościliśmy również zaprzyjaźnione gimnazja, m.in. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie oraz Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku.

Obchody tego dnia podzielone były na trzy części. W pierwszej części młodzież obejrzała montaż słowno – muzyczny ,,Czy naprawdę warto?”, w wykonaniu Szkolnego Klubu Wolontariusza. W drugiej części uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę oraz liczne umiejętności: rozwiązywali test poświęcony tematyce uzależnień, wykonywali plakat profilaktyczny oraz zmagali się z różnymi konkurencjami sportowymi. Ostatnia część należała do Pracowników Fundacji „Głos Ewangelii”, mgr Adam Sokół i mgr Jacek Nerkowski, którzy poprowadzili dla młodzieży zajęcia profilaktyczne pt. „Żyj poza klatką”. W sposób przystępny i dostosowany do poziomu percepcji uczniów przekazali wiedzę o skutkach zażywania stymulantów oraz poruszyli problem stopniowej degradacji osobowości. W programie wykorzystano animacje i klipy filmowe, a ważnym elementem przekazu była muzyka rap, wykonywana na żywo. Ogromną wartością programu były pasja       i zaangażowanie prowadzących. Wypowiedzi prelegentów okraszone historiami wziętymi       z życia zrobiły duże wrażenie na słuchających i obaliły liczne mity na temat narkotyków czy alkoholu.
       
Pragniemy na ręce Pana Mariusza Bieńka, Starosty Płockiego złożyć serdeczne podziękowania za objęcie patronatem VIII Szkolnych Dni Profilaktyki, w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, zaś Pani Małgorzacie Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  w Starostwie Powiatowym w Płocku, za pomoc i uczestnictwo w ww. wydarzeniu.

Koordynatorzy: Wioletta Róg, Piotr Syska

wtorek, 26 kwietnia 2016

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA

22 kwietnia spotkaliśmy się na szkolnym apelu poświęconym problemom ekologicznym. Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi przygotowała p. Justyna Wójcik wraz z uczniami klasy pierwszej i drugiej technikum weterynaryjnego. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: "PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!".
Szkolne spotkanie służyło refleksji nad naszym stylem życia i zastanowieniu nad rolą pojedynczego człowieka w ochronie przyrody w najbliższej okolicy.


wtorek, 19 kwietnia 2016

TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE - 15 KWIETNIA

Tegoroczni maturzyści stoją przed ważnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości. Aby ułatwić im podjęcie tej, czasem trudnej decyzji, w dniu 15 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, odbyły się po raz pierwszy Targi Edukacyjno – Zawodowe ,,Bieg do przyszłości”, pod honorowym patronatem Starosty Płockiego  Mariusza Bieńka.

Podczas targów swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Iwona Sierocka Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Pani Małgorzata Bombalicka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Pani Mariola Jolanta Duda Dyrektor Powiatowej Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej  w Płocku , Pan Krzysztof Piasek Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Pani Jolanta Głowacka Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Płocku.

Zebranych gości powitał Dyrektor Szkoły Jacek Kłosiński, dziękując jednocześnie
za przyjęcie zaproszenia. Oficjalnego otwarcia Targów zaś dokonała Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płockiego, kierując do młodzieży życzenia sukcesów podczas egzaminów maturalnych oraz podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej ich przyszłości zawodowej.

Goście i młodzież uczestnicząca w Targach miała okazję wysłuchać wykładu Pani Anny Sulkowskiej, doradcy zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku. Ponadto uczestnicy obejrzeli krótki instruktaż pierwszej pomocy, w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wysłuchali mini koncertu, zaprezentowanego przez Krystiana Dołęgowskiego. Niezwykłe zainteresowanie wzbudziły również prezentacje kierunków kształcenia: hotelarstwa, gastronomii, architektury krajobrazu i informatyki. Miłą niespodzianką była również wizyta Pana Marcina Wichrowskiego, naszego absolwenta,  a obecnie dyrektora ds. handlowych w hotelu Kawallo. Pan Marcin w kilku słowach, skierowanych do uczestników, przedstawił historię swojej kariery zawodowej, podkreślając jak ważnym aspektem jest właściwe wykształcenie.

Podczas targów uczniowie klas trzecich  i czwartych technikum mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych oraz instytucjami pośredniczącymi oferty pracy. Wśród wystawców znalazły się: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  w Płocku, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Płocku, Wyższa Szkoła Bankowa  w Toruniu, Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony w Płocku, Prywatne Studium Techniki Dentystycznej w Płocku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Dobra Uczelnia w Warszawie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Komenda Miejska Policji w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Płocku.

Pragniemy na ręce Pana Mariusza Bieńka, Starosty Płockiego złożyć serdeczne podziękowania za objęcie patronatem Targów Edukacyjno-Zawodowych, w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, zaś Pani Małgorzacie Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  w Starostwie Powiatowym w Płocku, za pomoc
i uczestnictwo w ww. wydarzeniu.

Koordynatorzy: Marzena Markiewicz, Wioletta Róg 


poniedziałek, 18 kwietnia 2016

KONKURS "WIOSENNE INSPIRACJE" - 12 KWIETNIA

"WIOSENNE INSPIRACJE" to hasło II Edycji Międzyszkolnego Konkursu na aranżację stołu, który odbył się 12 kwietnia 2016 roku w ZS Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku.

Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów:
  • Elżbieta Mazurowska, kl. II tg 
  • Patryk Pruszkowski, kl. II tg 
  • Dominik Świderski, kl. III tg 
  • Szymon Adamkowski, kl. II tak 
  • Kinga Mikołajczyk, kl. III tg 
  • Krystian Dołęgowski, kl.III tg 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach.
I etap: aranżacja stołu na przyjęcie zasiadane dla dwóch osób zgodnie z tematyką „Wiosenne inspiracje” oraz prezentacja ustna swojego stołu przed Komisją Konkursową.
II etap: quiz z zakresu obsługi konsumenta.

Zespół konkursowy z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej pod kierunkiem Alicji Jędrzejak i Marioli Madej przygotował stół, który nosił tytuł: "Posadź wiosnę przy swoim stole". Aranżacja stołu uwzględniała trendy w gastronomii. Elementem ozdobnym stołu były: elegancki obrus, zielony laufer ze zwiewnej tkaniny oraz serwety dla konsumentów . Kompozycja ze świeżych kwiatów była z każdej strony efektowna. Jej naturalny wdzięk dodał urody skromnej zastawie i sprawił, że zwykły posiłek stał się ucztą dla zmysłów.

Po podsumowaniu wyników nasza szkoła zajęła 2 miejsce na cztery szkoły średnie startujące w konkursie. Gratulujemy młodzieży i dziękujemy za zaangażowanie.
KOŁO ŻYWIENIOWE