środa, 31 maja 2017

EYDC 2017


      30 maja 2017 roku uczniowie (Aleksandra Filip, Kamil Chorzewski, Michał Górecki, Kacper Kosiński) pod kierunkiem p. Elżbiety Milewskiej uczestniczyli w debacie uczniowskiej European Youth Debating Competition, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy zostali przywitani przez dr hab. Ewę Zygadło - Monikowską, prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, następnie przez  Prezydent debaty Agnieszkę Rejnowicz z firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.. W tematykę debaty "People, Planet, Profit in the Digital Age: With or without petrochemistry and plastics?” czyli „Realizacja zasady "Ludzie, planeta, zyski” w świecie cyfrowym: czy będzie tu miejsce dla petrochemii i tworzyw sztucznych?”, młodzież wprowadzili eksperci: Stanisław A. Barański, PKN Orlen, (frakcja „pro”) i Dominik Dobrowolski, ekolog, (frakcja „con”).
     W miłej atmosferze uczniowie przedstawiali argumenty mówiące o pozytywnej roli, jaką przemysł petrochemiczny i tworzywa sztuczne odgrywają w różnych dziedzinach, takich jak komunikacja i transport, opakowania czy medycyna. Zwracali uwagę na aspekty ekologiczne związane z zanieczyszczeniem środowiska. Gratulujemy Zwycięzcom.
To warto zobaczyć:
http://www.plasticseurope.pl/centrum-informacji/aktualnoci/aktualnoci-2017/eydc-2017---zwycizcy-debaty-w-warszawie.aspx

Oprac. Elżbieta Milewska

piątek, 26 maja 2017

PIKNIK INTEGRACYJNY W GOŚLICACH

      Jak co roku wolontariusze z Internackiego Klubu Wolontariusza pod opieką Luizy Korpowskiej i Katarzyny Żakieta, uczestniczyli w XI Letnim Pikniku Integracyjnym. Piknik zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach odbył się 25 maja pod hasłem: „Sport i zabawa to fajna sprawa”. Jest to impreza plenerowa, podczas której wspólnie bawią się dzieci i młodzież pełno – i niepełnosprawna z powiatu płockiego. Wolontariusze pomagali niepełnosprawnym podczas zabaw ruchowych, w konkurencjach sportowych, konkursach plastycznych. Swoją pomocą służyli także przy obsłudze stoisk ze słodkościami oraz podczas grillowania.
     Wiele radości dzieciom sprawiały dostępne atrakcje: trampoliny, zjeżdżalnie, fotobudka, a także przejażdżki konne czy makijaże. Na koniec wszyscy wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. W tegorocznym Pikniku wzięły udział uczennice: N. Fuksińska,  O.Kowalska,  N. Kolasa,  O. Kamińska,  S. Chrobot,  K. Żółtowska,  P. Pańczyk
Serdecznie dziękujemy.
Oprac. Luiza Korpowska

poniedziałek, 22 maja 2017

HACKATHON CITY CODERS


      Hackathon City Coders to pierwszy płocki maraton programowania organizowany przez Urząd Miasta Płocka i firmę Qumak S.A. ora, jak do tej pory, największy w Polsce. Wykorzystując otwarte bazy danych, które udostępnił Urząd Miasta, uczestnicy w ciągu 24 godzin mieli okazję stworzyć aplikację, której zadaniem jest podniesie komfortu życia mieszkańców miasta w zakresie turystyki i rekreacji. Udział w Hackathonie wzięło 11 zespołów złożonych z maksymalnie trzech osób. Wszystkie prace oceniało Jury, a zwycięski zespół zdobył nagrodę główną – wydajne laptopy HP. Zwycięzcą tegorocznej  pierwszej edycji, która odbyła się w dniach 20 - 21 maja 2017 roku została drużyna złożona z tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Huberta Morawskiego, Arkadiusza Ciepluchy, Macieja Romanowskiego.
       Stworzona przez nich aplikacja umożliwia łatwiejsze i wygodniejsze umawianie się na wspólne uprawianie sportu. Każdy użytkownik może stworzyć wydarzenie, do którego zaprosi znajomych lub znajdzie ich za pomocą aplikacji. Umożliwia ona ustalenie czasu spotkania, miejsca, liczby osób oraz prostą komunikację z innymi uczestnikami wydarzenia. Zaletą jest też prostota działania, czytelny interfejs, który pozwala na korzystanie z aplikacji przez każdego, bez względu na wiek i stopień znajomości nowoczesnych technologii.
       Wszyscy członkowie zespołu - uczniowie technikum informatycznego w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku to od lat pasjonaci programowania. Hubert Morawski rozwijał swoje pasje poprzez udział w projekcie ”Mazowsze - stypendia dla szkół zawodowych” (projekt indywidualny „Programowanie- moja przyszłość”).  W czasie maratonu stworzył część front-endową aplikacji i połączył ją ze skryptami do komunikacji z bazą danych.
     
       Arkadiusz Cieplucha to pasjonat technologii webowych. W bieżącym roku szkolnym zdawał egzamin zawodowy z kwalifikacji E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” uzyskując 100% z części praktycznej i 100% z części testowej. W trakcie Hackathonu zaprogramował skrypty pozwalające aplikacji komunikować się z bazą danych. Maciej Romanowski pasjonat tworzenia aplikacji mobilnych  zajął się częścią wizualną aplikacji oraz testowaniem i wykrywaniem błędów.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy tak dużego sukcesu.
 

 

piątek, 19 maja 2017

ZMARŁA NASZA KOLEŻANKA - ANNA ANTOSZEWSKA

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach


i pamięci naszej..."Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Anny Antoszewskiej – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1996 do 2014 roku jako nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Antoszewska była wspaniałą nauczycielką, niezwykle skromną, pracowitą, sumienną zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.
Niech spoczywa w pokoju!

GŁOS ZZA KRAT

      18 maja 2017 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Karnego w Płocku. Odwiedzili nas - starszy psycholog działu penitencjarnego mjr Katarzyna Wilk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Hubert Skrzyński oraz trzej uczniowie CKU. Przeprowadzili oni zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w ramach projektu ,,Głos zza krat”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich technikum. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz osób wykluczonych społecznie o nazwie ,,Busola” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.
     Podczas półtoragodzinnego spotkania młodzież poznała specyfikę życia za murami więziennymi, obejrzała dwa filmy dotyczące tematyki więziennej oraz wysłuchała relacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w płockim Zakładzie Karnym.

     Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań skazanym. 

Oprac. Wioletta Rógczwartek, 18 maja 2017

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK


     18 maja 2017 roku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W zawodach udział wzięło 9 drużyn reprezentujących szkoły z Płocka i Sierpca. Wiedza i umiejętności ratownicze zespołów sprawdzane były przy 6 stacjach: jednej teoretycznej i pięciu ratunkowych. Na stacji teoretycznej na uczestników czekał test z wiedzy praktycznej. Na pięciu kolejnych stacjach drużyny musiały udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Podczas wykonywania zadań zawodnicy oprócz umiejętności prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej musieli także wykazać się opanowaniem, spokojem i doskonałą współpracą. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Patryk Kwiatkowski - kapitan, Jakub Raczyński, Mateusz Suwała, Daniel Ślepowroński i Piotr Kalinowski, wszyscy uczniowie z klasy 1 TR.
Oprac. Krzysztof Kamiński
 
 

środa, 17 maja 2017

NIEMCY W WALIZCE

     16 maja 2017 roku uczniowie klasy III TRAK i  kl. I TW, na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkól nr 1 w Płocku zwiedzili wystawę interaktywną w tejże szkole "Deutschland im Koffer"- '" Niemcy w walizce".
Partnerami przedsięwzięcia byli Goethe - Institut / Instytut Goethego/ w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Wystawa składała się z dwóch olbrzymich walizek, w których był prezentowany kraj - Niemcy, jego mieszkańcy, kultura a przede wszystkim język niemiecki.
    Na początku uczniowie mieli na konturach mapy Niemiec zaprezentować swoje skojarzenia z Niemcami, jako krajem ,bądź językiem niemieckim.Następnie, każda z wyznaczonych grup miała odpowiedzieć na pytania zawarte w materiałach dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela języka niemieckiego Jolantę Żabkę, a dotyczących w/w wystawy. 
Pierwsza grupa musiała wyszukać na wystawie przymiotniki w stopniu najwyższym odnoszące się do Niemców - mieszkańców i do kraju, jaki zamieszkują, np. der groesste Seehafen, das meist verkaufte Auto.
Druga grupa miała znaleźć na wystawie nazwy niemieckich produktów i nazwiska Niemców znanych na całym świecie.
Trzecia grupa miała scharakteryzować typowego Niemca np. jaki jest , czym jeździ do pracy, gdzie spędza urlop ?
Czwarta grupa miała znaleźć informacje dotyczące języka niemieckiego bezpośrednio, np. najkrótszy wyraz, najdłuższy wyraz, wyrazy podobne w j. niem. do j. angielskiego , niemieckie łamańce językowe.
Na koniec każda z grup zaprezentowała swoje wyszukane na wystawie odpowiedzi na pytania.
Dodatkowo uczniowie postanowili wziąć udział w mini- projekcie - " Jak wyglądają Niemcy - kraj , ludzie, języki w Twojej walizce  "polegającego na przygotowaniu plakatu dowolną techniką a mającego na celu prezentację swoich skojarzeń z językiem niemieckim. 
W drodze powrotnej do naszej szkoły zadowoleni uczniowie stwierdzili , że podczas wykonywania swoich zadań zupełnie w inny sposób poznali  i nauczyli się nowych niemieckich wyrazów.
Nasze spotkanie z "innym" niemieckim ilustrują zdjęcia wykonane podczas zajęć.
Opracowała: Jolanta Żabka - nauczyciel języka niemieckiego