czwartek, 22 grudnia 2011

DLA HOSPICJUM

Szkolny Klub Wolontariusza, jak co roku, przygotował prezenty dla podopiecznych płockiego Hospicjum "Caritas". Tym razem nasi wolontariusze wraz z opiekunami wykonywali bombki i kartki świąteczne, a za pieniądze z ich sprzedaży zakupili koce. Kartki z życzeniami przygotowały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12. Spotkanie z chorymi umilił dźwięk kolęd w wykonaniu Emilii Kruszlińskiej i Marcina Dymka z klasy 1 tg. Wszystkim, którzy uczestniczyli w świątecznym kiermaszu, a tym samym wspomogli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

(ja)

ŻYCZENIA

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską
Noc szczęśliwego rozwiązania,
By wszystko nam się rozplątało;
Węzły, konflikty, powikłania.

Aby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwne świeczki.

Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych
Jak ciepły pled, wzięła na ręce.”

        
      Święta nie muszą być wystawne i bogate. Musi być cisza nad światem
i spokój dobrych mądrych ludzi, by się Jezusek mógł narodzić. Muszą być serca otwarte jak książeczka, ciepły blask świecy, jak w oczach dziecka
i opłatek bielszy niż życzenia. Boże Narodzenie to przecież czas otuchy
i nadziei. Czas odradzania się wiary w miłość i drugiego człowieka.
      Życzymy, aby te Święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość; by stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech narodzony Jezus napełni wszystkich pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
      Radosnych i spokojnych Świąt życzą wolontariusze
i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 

wtorek, 20 grudnia 2011

Z APARATEM PO MAZOWSZU

Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie fotograficznym "Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody". Konkurs zorganizowała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" w ramach projektu "Ekologiczne soboty - aktywna edukacja terenowa", finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonane przez nich fotografie zyskały uznanie jury i zostały opublikowane w wydaniu okolicznościowych "Spacer po Ziemi Płockiej".
Agata Leśniewska (jedna z laureatek konkursu) - "Płock - widok z molo".


Michał Piotrowski (wyróżnienie) - "Płock - las w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym otaczający Osiedle Góry".

Natalia Bielska (wyróżnienie)- "Płocka przystań nad Wisłą".

Monika Kowalewska (wyróżnienie) - "Brzeg Wisły - Płock".


WOLONATARIUSZE "SZLACHETNEJ PACZKI" SĄ WŚRÓD NAS

        Szkolny Klub Wolontariusza uczestniczył w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  – „Szlachetna Paczka. „Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy (…). W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają Szlachetną Paczkę finansowo…”
       W projekcie Szlachetnej Paczki nie może zabraknąć również wolontariuszy zwanych „Super W”. „Super W to wolontariusz Szlachetnej Paczki – zrekrutowany i specjalnie przeszkolony pod kątem niesienia mądrej pomocy. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze odnajdują najbardziej potrzebujące rodziny w swoim otoczeniu i docierają do nich, by z pomocą wystandaryzowanej ankiety zbadać ich sytuację oraz zapytać o konkretne potrzeby. To oni decydują, które rodziny zostaną włączone do akcji, a następnie na podstawie zebranych informacji przygotowują opis tych rodzin i umieszczają go w anonimowej bazie danych na stronie internetowej. Dzięki temu darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej pomoc, która będzie odpowiadać dokładnie na jej potrzeby. Wolontariusze są też odpowiedzialni za kontakt z darczyńcami - za dostarczenie im wszystkich niezbędnych informacji, zorganizowanie magazynu, do którego darczyńcy dostarczą paczki oraz dostarczenie paczek do rodzin potrzebujących. Bardzo ważnym zadaniem wolontariusza jest przekazanie darczyńcy relacji z tego, jak zareagowała rodzina na otrzymaną pomoc”.
      W tym roku my również mieliśmy swoich przeszkolonych „Super W”. Są to Natalia Bielska, Agata Kozakiewicz i Dorota Szymańska.

OCALAMY OD ZAPOMNIENIA...


Uczestniczyliśmy w kolejnej edycji programu „My dla regionu” organizowanej przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Naszym zadaniem było przygotowanie pracy (folder, prezentacja multimedialna, film, itp.) poświęconej osobie, miejscu związanego z historią regionu. „Pragniemy aby dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie, zainteresowała się postaciami i miejscami historycznymi regionu.  Zaczęła mówić o ludziach, którzy według nich zasługują na miano autorytetów, aby przedstawiła postacie, osoby których wartości są dla nich ciągle żywe. Naszym zamierzeniem jest aby dzieci i młodzież „odnalazła” w swoim regionie osoby, które tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Często jest tak, iż nic nie wiemy o ludziach, którzy żyli w naszym regionie. Warto więc mówić o wydarzeniach, wskazać przypomnieć tych co tworzyli naszą regionalną historię. Chcemy także, aby dzieci i młodzież wskazały ciekawe, ważne, historyczne  miejsca regionu”.
     Podczas tegorocznej edycji konkursu przygotowaliśmy dwie prace. Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariusza (Michał Piotrowski, Kamila Sosnowska, Iza Schodowska, Judyta Ziółkowska, Jolanta Pawlak, Anna Jeziórska – opiekun) wykonali folder „Płocka Matka Teresa – siostra Helena Pszczółkowska”. Grupa „My – Tropiciele historii” (Natalia Bielska, Monika Kowalewska, Marzena Markiewicz – opiekun) przygotowali pracę – „Na szlaku historii Płocka – Towarzystwo Naukowe Płockie”. Nasze działania zostały nagrodzone specjalnym wyróżnieniem, nagrodą rzeczową w postaci urządzenia wielofunkcyjnego HP, publikacją w wydaniu okolicznościowym „My dla regionu. W hołdzie dla przeszłości, z myślą o przyszłości” oraz na stronie www.mlodzirazem.pl.
       Przypomnijmy, że poprzednie edycje konkursu również zakończyliśmy sukcesem. Nasz folder „Leokadia Bergerowa – nie tylko nauczyciel” otrzymał w roku 2009 wyróżnienie. Rok później nagrodzono prezentację multimedialną „Ksiądz Ignacy Lasocki – w służbie ludziom i miastu” oraz folder „Koszelew – między historią a współczesnością”.

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM...


Szkolna Grupa Teatralno – Dziennikarska oraz Szkolny Klub Wolontariusza dołączyła do ponad dwustu grup uczestniczących w ogólnopolskim programie „Poczytaj mi, przyjacielu”. W ramach programu młodzi ludzie przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. Wspólne czytanie to jednak nie wszystko. Po lekturze uczestnicy bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje, itp. Dzięki uczestnictwu w programie młodzież ma okazję działać w ramach wolontariatu. Jak zapewniają pomysłodawcy programu, przynosi ono także wiele innych wymiernych korzyści. „Kontakt i praca z małymi dziećmi może wiele nauczyć: rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości (…). Program Poczytaj mi, przyjacielu:
- wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata i uczy wartości moralnych;
- buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi lektorzy stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi;
- kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych…”
Naszym partnerem w akcji jest Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku. W listopadzie spotkaliśmy się z maluchami, aby świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci poznały historię pluszowego misia, wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku, uczestniczyły w przygotowanych zabawach oraz przygotowały misiowe portrety. W grudniu wspólnie obchodziliśmy Dzień Wolontariusza oraz Mikołajki. Nasze hasło to „Od Świętego Mikołaja do wolontariusza…” Dzieci po wysłuchaniu bajki i wspólnych zajęciach same mogły wcielić się w rolę wolontariuszy przygotowując kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Caritas w Płocku. Kolejne spotkanie z przedszkolakami już w styczniu.
(Zajęcia dla przedszkolaków prowadzą uczniowie klasy 1 tg; koordynator - p. Anna Jeziórska, p. Wioletta Róg).

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

W roku szkolnym 2011/2012 będziemy ubiegać się o uzyskanie tytułu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Organizatorami konkursu, do którego przystąpiliśmy są redakcje miesięczników „Monitor Unii Europejskiej” i „Adwokat Rodzinny” oraz Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego. Komitet Honorowy stanowią: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni, Naukowcy, Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o podstawach prawa    i państwa, ochronie dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, przeciwdziałaniu przemocy w szkole i rodzinie, zapobieganiu patologiom w środowiskach szkolnych i lokalnych. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Czas trwania konkursu to: 1 października 2011 roku - 31 marca 2012 roku. W tym czasie nasza Szkoła zrealizuje dziesięć zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury.

RZUCIĆ PALENIE? NIC PROSTSZEGO….

Nasza Szkoła uczestniczyła w konkursie na zaprojektowanie najciekawszej ulotki, poświęconej tematyce szkodliwości palenia tytoniu, pod tytułem „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Płocku. Współorganizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka oraz Starostwo Powiatowe w Płocku. Główny cel konkursu to podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat szkodliwości palenia tytoniu. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie dwustronnej ulotki o szkodliwości palenia tytoniu. Nasza uczennica – Kamila Sosnowska (klasa 3 tia) otrzymała wyróżnienie. Pracę konkursową przygotowywał również Michał Piotrowski (klasa 2 ti).
(Opiekunowie: p. Anna Jeziórska i p. Wioletta Róg)

BLISKIE SPOTKANIE Z RWANDĄ

12 stycznia 2012 roku planujemy spotkanie z p. Wioletą Dąbrowską (na zdjęciu z dziećmi). Pani Wioleta współpracuje
z chrześcijańską organizacją VCI (Victory Churches International), której działalność obejmuje 43 kraje na świecie. W 2007 roku organizacja założyła sierociniec w Rwandzie (Victory Family Home for Champions), gdzie w chwili obecnej mieszka 60 dzieci. Koordynatorem spotkania jest p. Piotr Syska (nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie). Więcej informacji wkrótce. Nawiązując do naszej szkolnej akcji "Uwolnić Biblię" pamiętajmy, że: "Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata" [List Jakuba 1:27, Biblia Tysiąclecia].
Autor wpisu: piotr syska

czwartek, 15 grudnia 2011

ŚWIĄTECZNE STOŁY

 
„Gdy siedzimy,
miło gawędząc z bliskimi,
przyjemnie jest mieć pod ręką
drobne- w sam raz na jeden kęs 
- smakołyki”
,,Świąteczna herbatka ze smakołykami’’ - to temat XXIV edycji konkursu „Stół pięknie nakryty”, zorganizowanego przez Koło Żywieniowe. Konkurs odbył się 15 grudnia 2011 roku.
Zasady konkursu:
1. Każdy stół, przy którym ma odbyć się świąteczne spotkanie, przygotowuje  dwuosobowa drużyna.
2. Obowiązuje oryginalna, świąteczna aranżacja stołu z odrobiną fantazji, w kolorach bieli i czerwieni.
3. Dobór bielizny i zastawy stołowej zgodnie z  obowiązującymi zasadami.
4. Dodatkiem do herbaty mogą być różne kształty ciasteczek, wyroby cukiernicze, owoce, bakalie.
Komisja oceniała: dekorację, kolorystykę, pomysłowość, samodzielność, zgodność z tematyką, nawiązanie do tradycji.
Laureaci konkursu:
I  miejsce- Natalia Grudna (kl. II tg)
II miejsce – Mateusz Bachanek, Rafał Kozłowski (kl. II tg)
III miejsce- Paulina Kowalska, Natalia Pijankowska (kl. II tg)
Wyróżnienia:
Ilona Kisielewska, Agata Kozakiewicz  (kl. IV tg)
Piotr Mąkol (kl. III tg)
Aneta Zmysłowska, Kinga Stępień (kl. I tg)

poniedziałek, 5 grudnia 2011

UGANDA – kraj, gdzie marzeniem dzieci i młodzieży jest… chodzić do szkoły


W dniu dzisiejszym (5 grudnia, 2011r) uczniowie siedmiu klas naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Honoratą i Piotrem Wąsowskimi, wolontariuszami i pracownikami „Misji dla Ugandy” (na zdjęciu powyżej jedna z grup uczniów). Nasi goście (w szczególności pani Honorata Wąsowska) dzieli się swoim doświadczeniem pobytu i pracy wśród ugandyjskich sierot. Spotkanie było okraszone licznymi zdjęciami nawiązującymi do prowadzonej przez naszych gości pracy misyjnej w zachodniej Ugandzie. Słyszeliśmy o problemach z którymi borykają się mieszkańcy Ugandy (niedożywienie, brak dostępu do edukacji, AIDS, sieroctwo…) Mogliśmy dowiedzieć się o zaangażowaniu polskich wolontariuszy w pracę misyjną na terenie Ugandy i licznych dobrych dziełach, wśród których priorytetem jest edukacja. Wszystkim zainteresowanym dziełem misyjnym w Ugandzie polecamy książkę p. Honoraty Wąsowskiej „Aby do czegoś dojść trzeba wyruszyć w drogę” (do wypożyczenia w szkolnej bibliotece). Więcej informacji o Ugandzie i projektach pomocy można znaleźć również na blogu: chcemypomagac.blogspot.com

Podsumowaniem spotkania był cytat z książki Key Warren pt. "Radykalne poddanie".
"Bardzo łatwo jest nam zachowywać dystans i powściągliwość wobec cierpienia, które przepełnia życie znacznej większości ludzi na świecie. Przeczytałam gdzieś, że jeśli masz coś do zjedzenia w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, jesteś bogatszy niż ponad 75% ludzi na świecie. Jeśli masz jakiekolwiek oszczędności w banku, trochę gotówki w portfelu, jesteś pośród 8% najbogatszych ludzi na świecie - 92% musi przeżyć, mając mniej od ciebie! Jeśli twoje życie nigdy nie było zagrożone w ogniu walk wojennych, jeśli nigdy nie doświadczyłeś samotności w więzieniu, tortur czy głodu, jesteś w lepszej sytuacji niż ponad 500 milionów innych ludzi na świecie. Jeśli możesz chodzić do kościoła, nie obawiając się prześladowań, aresztowania, tortur i śmierci, jesteś bardziej uprzywilejowany, niż 2 miliardy ludzi na świecie."


Niech powyższe słowa staną się dla nas powodem do refleksji. 

środa, 30 listopada 2011

WŚRÓD UGANDYJSKICH SIEROT

W Światowym Dniu Wolontariusza obchodzonym 5 grudnia 2011 roku,
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (ul. Kutnowska 30), odbędzie się spotkanie z Piotrem i Honoratą Wąsowskimi. Nasi goście posiadają doświadczenie pracy charytatywnej wśród dzieci z Ugandy – jednego z najbiedniejszych państw Afryki, gdzie dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca to około 80$ miesięcznie.
Pani Honorata Wąsowska, jako pracownik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, od 2007 roku koordynuje pracę pomocy humanitarnej dla sierot, które pozostają pod opieką ugandyjskiej organizacji „Bringing Hope To The Family”, założonej przez Faith Filo Kunihirę.
Spotkanie jest podsumowaniem zaangażowania naszej szkoły w akcję zbiórki pieniędzy na zakup świątecznych prezentów dla ugandyjskich sierot.
Przy aktywnym udziale młodzieży szkolnej, zbieraliśmy pieniądze, by spełnić marzenia dzieci z Ugandy o własnych butach, przyborach szkolnych, misce do mycia
i innych przedmiotach codziennego użytku.
Poprzez naszą akcję, chcieliśmy rozbudzić zainteresowanie ideą wolontariatu
w środowisku szkolnym. Pamiętając, że decyzją pani minister edukacji narodowej, rok szkolny 2011/ 2012 został ogłoszony „Rokiem Szkolnym z Pasją”, chcieliśmy wzbudzać pasję niesienia pomocy potrzebującym, również poza granicami naszego kraju.
Nasza aktywność na polu wolontariatu nawiązuje bezpośrednio do słów pani minister edukacji Katarzyny Hall: „Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci
i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.”
  Koordynatorem szkolnych działań pod hasłem „Chcemy pomagać”  były uczennice klasy III technikum hotelarstwa: Edyta Ambroziak, Martyna Marciniak, Małgorzata Wiśniewska i Sylwia Mamcarz oraz nauczyciel geografii Piotr Syska. Inspiracją dla naszej akcji była właśnie praca charytatywna w Ugandzie Piotra i Honoraty Wąsowskich. W dobie wszechobecnego materializmu i konsumpcyjnego stylu życia, wszelkie działania, skłaniające do refleksji nad losem potrzebujących wydają się być celowe i warte promowania. 

(autor wpisu: piotr syska)

SUKCESY SZKOLNEGO KOŁA LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody w konkursie „Na najlepiej pracujące SK LOP” w roku szkolnym 2010/2011 zajęło I miejsce. Nagrodą dla szkoły był puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Nagrodę odebrali prezes Koła - Michał Piotrowski – uczeń klasy 2ti oraz opiekun p. Ewa Stompor. 

Bieżące osiągnięcia
 Uczniowie wzięli udział w konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel” , którego tematem wiodącym był „Grzyb – jadalny czy trujący?”. Celem konkursu było poznanie grzybów jadalnych,  trujących i podlegających ochronie gatunkowej, poznanie zasad zachowywania się podczas pobytu w lesie, sposobu zbierania, przyrządzania i spożywania grzybów jak również upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz wpływanie na bezpieczeństwo zdrowia ludzi. Laureatem konkursu plastycznego został Łukasz Garbacz – uczeń klasy 3tib, którego praca zajęła I miejsce. Wyróżnienie w kategorii zdjęć otrzymał Paweł Drażba – uczeń klasy 1ti (uczniowie na fotografii obok)


W ramach realizacji III edycji programu edukacyjnego Ligi Ochrony Przyrody realizowanego przy współpracy Towarzystwa Naukowego w Płocku „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas” uczniowie przystąpili do konkursu ornitologicznego  „Ptaki terenów wodnych i błotnych Mazowsza”. Praca Łukasza Garbacza – ucznia  klasy 3tib zajęła I miejsce. Wraz z opiekunem uczestniczył on w konferencji nt. „Znaczenie i rola ptaków terenów wodnych i błotnych, dla których wyznaczony został obszar NATURA 2000”. Konferencja odbyła się w dniu 29 listopada 20011 r. w Towarzystwie Naukowym w Płocku, gdzie laureatom I miejsc wręczone zostały nagrody. 

(ps)

poniedziałek, 28 listopada 2011

PODSUMOWANIE AKCJI "PREZENTY DLA UGANDYJSKICH DZIECI"

W wyniku szkolnej zbiórki pieniędzy w ramach akcji
„Świąteczne prezenty dla ugandyjskich dzieci”
zebraliśmy kwotę
1437,94zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem zł 94/100)
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dziękujemy za hojność! 
 
Pieniądze zostały przekazane na konto Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, Os. Wichrowe Wzgórze 10/17, 61-674 Poznań
Nr konta: 58 1020 4027 0000 1902 0473 7880
„Kto daje ubogim - nie zazna biedy”
[Przypowieści Salomona 28:27]

Autor wpisu: piotr syska

czwartek, 3 listopada 2011

CHCEMY POMAGAĆ

W tym roku szkolnym (2011/2012) planujemy pozyskać środki finansowe, by za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego przekazać je organizacji Bringing Hope to the Family zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom w Ugandzie. Wszystkich zainteresowanych działalnością charytatywną zapraszam na mój autorski blog http://chcemypomagac.blogspot.com/.

Autor wpisu: piotr syska

sobota, 29 października 2011

LEZGINKA I BARANIE OGONY

28 października gościliśmy w naszej szkole p. Roberta Boryczkę, misjonarza i założyciela Szkoły Misyjnej im. Apostoła Pawła. Dzielił się z nami swoimi doświadczeniami z pobytu na Kaukazie, w republice Karaczajo-Czerkieskiej.

Karaczajo-Czerkiesja to jedna z republik Rosji położonych w rejonie Północnego Kaukazu. Najliczniejszą grupą narodowościową są tam Karaczaje (około 32% ogółu ludności). Głównym miastem i stolicą republiki jest Czerkiesk (około 120 tysięcy mieszkańców).


Usłyszeliśmy o dramacie narodów kaukaskich, kiedy latach 1943–1944, na rozkaz Stalina, w kilku falach deportacji w całości wysiedlono z Kaukazu do Azji Centralnej cztery narody: Czeczenów, Inguszów, Bałkarów i Karaczajów. Pretekstem stała się kolaboracja z Niemcami. Zdarzały się przypadki, że niechętni bolszewikom górale przyłączali się do hitlerowców, którzy opanowali część Kaukazu z Elbrusem i szykowali się do zajęcia pól naftowych Baku. Większość walczyła jednak ze wspólnym wrogiem w szeregach Armii Czerwonej. Stalin, sam pochodzący z Kaukazu, chciał jednak zdusić w zarodku wszelki bunt i nie dopuścić, by region kiedykolwiek powstał przeciwko władzy radzieckiej. Deportacji nie przeżyła blisko 1/3 populacji wysiedlonych narodów.

Karaczaje to w przeważającej większości muzułmanie, choć są oni spadkobiercami średniowiecznego państwa - Alanii, gdzie ożywioną działalność misyjną prowadzili mnisi bizantyjscy. O chrześcijańskich wpływach w dzisiejszej Karaczajo-Czerkiesji świadczą lepiej lub gorzej zachowane budynki monastyrów (klasztorów).

Pan Robert przywitał uczniów typowym dla Islamu pozdrowieniem: "
salam alejkum" (arab. السلام عليكم As-Salāmu `alaykum - czyli "pokój z Wami").
Oprócz islamu (którego rozwój wspierają bogate kraje arabskie, w szczególności Arabia Saudyjska), wśród miejscowej ludności powszechny jest też animizm czy inne praktyki pogańskie (składanie ofiar ze zwierząt za zmarłych, wróżbiarstwo...).

Dowiedzieliśmy się o nieco o geografii Kaukazu, którego dumą są liczne pięciotysięczniki i oczywiście najwyższy szczyt - Elbrus (5642 m n.p.m.).

Poznaliśmy zwyczaje i kulturę Karaczajów, w tym ich ludowy taniec - Lezginkę.

Dowiedzieliśmy się, że typową formą zawierania małżeństw jest "porywanie" przyszłej panny młodej przez rodzinę przyszłego pana młodego, po uprzednim uzgodnieniu zawartym przez dwie zainteresowane strony (rodziny). "Porwanie" jest swego rodzaju "nobilitacją" dla dziewczyny, oznacza, że jest ona atrakcyjna i ma swoją wartość.

Jedną z ulubionych potraw (przysmak mężczyzn) jest barani ogon.

Słyszeliśmy też o spustoszeniu jakiego dokonują wśród Karaczajów alkohol i narkotyki. Jednym z elementów pracy misyjnej jest zatem prowadzenie ośrodków dla uzależnionych. Około 50% uczestników terapii, uwalnia się od nałogu. Dokonuje się to poprzez żywą relację z Bogiem, a istotnym elementem terapii jest nauczanie Biblii i wskazywanie na Chrystusa, który powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że każdy, kto dopuszcza się grzechu, jest niewolnikiem grzechu. (...) Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. " [Jana 8:34-36].
Sytuacja chrześcijan w regionie jest trudna, budynki kościelne często doświadczają aktów agresji ze strony miejscowej ludności (podpalenia).

Na koniec spotkania słuchaliśmy Psalmu 23 w języku karaczajskim.  

(ps)

sobota, 22 października 2011

BAJKOWE SHOW

Uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku co roku potwierdzają, że szkolna codzienność to nie tylko nauka, ale też wspólna zabawa i integracja. Dlatego, tak jak co roku, tak i teraz   -  21 października 2011 roku – społeczność szkolna przyjmowała do swojego grona pierwszoklasistów.
W piątek szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w bajkowe królestwo zarządzane przez króla Shreka i królową Fionę. To ich poddani, pierwszoklasiści, starali się zostać pełnoprawnymi mieszkańcami „Bajkowa”.

Aby uzyskać to zaszczytne miano musieli poddać się wielu próbom. Zdolności artystyczne, kulinarne, sportowe oraz swoją wiedzę prezentowały cztery drużyny – klasa 1 TG, 1 TRAK, 1 TH i 1 TI z dzielnie wspierającymi ich wychowawcami: p. Bożeną Dzierżanowską, p. Moniką Orzechowską, p. Sylwią Kwiatkowską i p. Krzysztofem Omińskim.
Klasa 1 tg z wychowawcą p. Bożeną Dzierżanowską

Klasa 1 ti z wychowawcą p. Krzysztofem Omińskim

Klasa 1 trak


Klasa 1 th

Wśród wielu zadań znalazły się między innymi: malowanie bajkowego portretu wychowawcy, prezentacja bajki, tworzenie klasowej maskotki, śpiew, ubijanie piany, przeciąganie liny i wiele innych ciekawych konkurencji.


Za każde wykonane zadanie jury (p. dyrektor Aniela Bagińska, p. Jadwiga Gapińska i p. Sylwia Ziembicka) przyznawało cenne punkty.

Zwycięzcami okazała się drużyna różowych, czyli klasa 1 TH.

Drugie miejsce zajęli zieloni – 1 TRAK.

Na trzecim miejscu znalazła się grupa niebieskich – klasa 1 TI,

 a na czwartym zespół czerwonych - 1 TG.

Uroczystość zakończono obowiązkowym ślubowaniem, wręczeniem dyplomów  i upominków oraz wykonaniem pamiątkowych fotografii.
(Tegoroczne otrzęsiny przygotowali uczniowie ze Szkolnej Grupy Teatralno – Dziennikarskiej i Szkolnego Klubu Wolontariusza pod kierunkiem p. Anny Jeziórskiej i p. Wioletty Róg.

Scenariusz - zespół

Scenografia – Michał Piotrowski

Prowadzący – Natalia Bielska, Monika Kowalewska

Król – Damian Zbyszyński

Królowa – Mirella Sworska

Oprawa muzyczna – Mateusz Bujakowski

A także: Jolanta Pawlak, Iza Schodowska, Kamila Sosnowska, Natalia Grudna).

Proawdzące: Natalia i Monika

Pierwszy od prawej - nasz scenograf Michał


Odpowiedzialny za oprawę muzyczną - Mateusz

 (ja)


środa, 19 października 2011

Powitanie

Witamy na blogu Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Chcemy informować o bieżących wydarzeniach, akcjach i wszystkich innych sprawach istotnych dla naszej szkolnej społeczności. Blog jest tworzony przez nauczycieli szkoły. Zapraszamy do współtworzenia, czytania i komentowania bloga.