wtorek, 20 grudnia 2011

WOLONATARIUSZE "SZLACHETNEJ PACZKI" SĄ WŚRÓD NAS

        Szkolny Klub Wolontariusza uczestniczył w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  – „Szlachetna Paczka. „Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy (…). W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają Szlachetną Paczkę finansowo…”
       W projekcie Szlachetnej Paczki nie może zabraknąć również wolontariuszy zwanych „Super W”. „Super W to wolontariusz Szlachetnej Paczki – zrekrutowany i specjalnie przeszkolony pod kątem niesienia mądrej pomocy. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze odnajdują najbardziej potrzebujące rodziny w swoim otoczeniu i docierają do nich, by z pomocą wystandaryzowanej ankiety zbadać ich sytuację oraz zapytać o konkretne potrzeby. To oni decydują, które rodziny zostaną włączone do akcji, a następnie na podstawie zebranych informacji przygotowują opis tych rodzin i umieszczają go w anonimowej bazie danych na stronie internetowej. Dzięki temu darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej pomoc, która będzie odpowiadać dokładnie na jej potrzeby. Wolontariusze są też odpowiedzialni za kontakt z darczyńcami - za dostarczenie im wszystkich niezbędnych informacji, zorganizowanie magazynu, do którego darczyńcy dostarczą paczki oraz dostarczenie paczek do rodzin potrzebujących. Bardzo ważnym zadaniem wolontariusza jest przekazanie darczyńcy relacji z tego, jak zareagowała rodzina na otrzymaną pomoc”.
      W tym roku my również mieliśmy swoich przeszkolonych „Super W”. Są to Natalia Bielska, Agata Kozakiewicz i Dorota Szymańska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz