poniedziałek, 1 października 2018

95 LAT MINĘŁO...


      „By czas śladów nie zatarł…” – pod takim hasłem 28 września 2018 roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku świętowano Jubileusz 95-lecia Szkoły oraz 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz Starosty Płockiego – Pana Mariusza Bieńka.
        Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą świętą w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku – Ciechomicach sprawowaną w intencji Ojczyzny, społeczności Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej i jej absolwentów przez księdza infułata Aleksandra Pasternakiewicza i księdza proboszcza Leszka Żuchowskiego.
         Następnie wszyscy udali się na ul. Kutnowską 30, aby tu uczestniczyć w dalszych częściach Jubileuszu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Gapińska - Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Katarzyna Majewska – Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego, nadkom. Sławomir Żelechowski – Komendant Miejski Policji w Płocku, Pan Piotr Umiński – Komendant Straży Miejskiej w Płocku, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i organizacji, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci.
        W  słoneczne przedpołudnie wszyscy goście spotkali się w znajdującym się przy szkole Parku Niepodległości. Tu młodzież należąca do Szkolnego Klubu Inicjatyw Twórczych wraz z nauczycielami i Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke zaprezentowała montaż słowno – muzyczny z okazji 100 – lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Zebrani usłyszeli krótką historię polskich dróg do niepodległości, roli mieszkańców Płocka i Trzepowa w dążeniu do wolności, nostalgiczne wiersze, odezwy, patriotyczne pieśni. Na alejkach i ławeczkach w Parku Niepodległości mogli spotkać Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Paderewskiego. Pan Jacek Kłosiński – Dyrektor Zespołu  Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania przyszkolnego Parku Niepodległości. „Przed chwilą usłyszeliśmy, że wolność została nam dana w darze, a naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy ją dla nas wywalczyli. Bo: „gdyby nie oni nie bylibyśmy tu, nie znalibyśmy świata…”. Uczucia patriotyczne powinny być w nas żywe tak, jak wtedy – 11 listopada 1918 roku. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia Parku Niepodległości, w którym się znajdujemy. Dziękuję pomysłodawcom, realizatorom, sponsorom, ale przede wszystkim naszej młodzieży, która przez wiele tygodni pod opieką nauczycieli tworzyła to miejsce. Młodzi ludzie udowodnili, że pojęcie patriotyzmu nie jest im obce, a ich zaangażowanie jest formą hołdu złożonego, tym, dzięki którym dziś cieszymy się wolnością (…).Niech to miejsce stanie się żywą lekcją historii, w której będą uczestniczyć wszyscy Ci, którzy kochają wolność – mówił. Inicjatywę tę chwalił również Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, który razem z Panią Iwoną Sierocką – Wicestarostą Płockim oraz panem Jackiem Kłosińskim dokonał uroczystego otwarcia Parku.
           Następnie goście udali się na salę gimnastyczną, aby uczestniczyć w części oficjalnej Jubileuszu 95-lecia Szkoły. Uczestników uroczystości powitał Pan Jacek Kłosiński – dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W okolicznościowym przemówieniu mówił o szacunku i pamięci o przeszłości szkoły, nawiązywał do zmian, które zachodziły w ciągu 95 lat, podkreślał rolę absolwentów. Dziękował swoim poprzednikom – dyrektorom, nauczycielom i pracownikom Szkoły oraz władzom samorządowym i oświatowym za okazywane wsparcie, a sponsorom za pomoc finansową w organizacji Jubileuszu. „W ciągu 95 lat czas zmieniał miejsce, nadał mu kształt zgodny z duchem czasu: trzepowskie klasy zmieniły się w pracownie na ul. Kutnowskiej, tablicę i kredę zastąpił  rzutnik multimedialny i ekran, a podręczniki – niejednokrotnie zastąpiły komputery i Internet. Jednego tylko czas nie zmienił – magii tej szkoły, gdzie przekraczając jej próg ma się znów kilkanaście lat. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na tablicę i odnaleźć w mroku czasu zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia. I ma się pewność, że czas śladów nie zatarł” – podsumował Dyrektor Szkoły.
       Jako pierwszy z gości wystąpił Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, który gratulował Jubileuszu i osiąganych sukcesów. Życzył nowych wyzwań i ciekawych doświadczeń. Uhonorował Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Dyplomem Uznania z okazji jubileuszu 95                 -lecia placówki, dziękując za wieloletnią pracę na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży. Dyplomy Uznania z podziękowaniem za wieloletnią i sumienną pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki otrzymali z rąk Marszałka dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi (Jacek Kłosiński, Elżbieta Milewska, Ireneusz Tawczyński, Iwona Wilczyńska, Bożena Dzierżanowska, Alicja Jędrzejak, Izabela Grabarczyk, Anna Jeziórska, Luiza Korpowska, Wioletta Róg,  Monika Orzechowska, Mariola Madej, Beata Żakieta, Krzysztof Kamiński, Piotr Syska, Zdzisława Rycyk – Lubaś, Justyna Wójcik, Sylwia Ziembicka, Marzena Markiewicz, Ewa Stępniak, Małgorzata Piwowarska i Barbara Janiszewska).
     Okolicznościowymi statuetkami z wyrazami podziękowania za dotychczasową współpracę, kreatywność i zaangażowanie w życie Szkoły uhonorował dyrektorów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji także Pan Mariusz Bieniek - Starosta Płocki i Pan Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu. Wyróżnionym (Jacek Kłosiński, Elżbieta Milewska, Aniela Bagińska, Anna Jeziórska, Krzysztof Kamiński, Marzena Markiewicz, Wioletta Róg, Zdzisława Rycyk – Lubaś, Beata Żakieta, Ewa Stępniak, Małgorzata Piwowarska, Marta Gałązka, Olga Ossowska, Barbara Janiszewska) statuetki wręczyła Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki i Pani Małgorzata Struzik  - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
      Życzenia i gratulacje składała także Pani Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Katarzyna Majewska – Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele związków zawodowych (Pan Stanisław Krakowski -Wiceprzewodniczący MKOiW „Solidarność” oraz Pani Alicja Jędrzejak – członek Oddziału Powiatowego ZNP). Na ręce Dyrektora Szkoły wpłynęło również wiele życzeń i adresów okolicznościowych od zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i organizacji.
        Ostatnim elementem oficjalnej części Jubileuszu był program artystyczny „By czas śladów nie zatarł…” Rozpoczął się on specjalnie przygotowanym na tę okazję wierszem opowiadającym historię przygotowań do uroczystości. Następnie uczniowie odtańczyli poloneza. Opowiadana przez młodzież historia 95 lat istnienia Szkoły przeplatała przeszłość z teraźniejszością. Szkolny Zespół Wokalny w strojach szkolnych z lat 20/30-tych odśpiewał między innymi „Hymn Trzepowianek” oraz piosenkę „Chwila pożegnania”. Swój list do uczennic odczytała sama Leokadia Bergerowa. Uczniowie zaprezentowali także obecne życie szkolne z lekkim przymrużeniem oka oraz zaprosili absolwentów do mniej oficjalnych wspomnień podczas gry w koło fortuny. Podsumowaniem spotkania, wspomnień i ukradkiem ocieranych łez wzruszenia były złożone przez uczniów życzenia oraz piosenka finałowa „Lubię wracać…” .
     Po części oficjalnej goście zwiedzili okolicznościowe wystawy, absolwenci spotkali się ze swymi wychowawcami, nauczycielami i szkolnymi kolegami na wspólnym obiedzie. W godzinach popołudniowych złożono kwiaty na grobie Patronki Szkoły Leokadii Bergerowej. Uczestnicy Jubileuszu mogli również zwiedzić wystawę „Szkoły rolnicze w powiecie płockim i ciechanowskim do II wojny światowej” przygotowaną przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.
      Piątkowy dzień, pełen emocji, spotkań, życzeń i wspomnień zakończył się Piknikiem Absolwenta. Spotkało się kilka pokoleń absolwentów, były łzy radości i wzruszenia, pamiątkowe fotografie i przywoływane bez końca wspomnienia czy szkolne anegdoty. 
(Scenariusz uroczystości - Elżbieta Milewska, Jacek Kłosiński, scenariusz montażu słowno – muzycznego z okazji otwarcia Parku Niepodległości – Anna Jeziórska, scenariusz programu artystycznego – Monika Orzechowska).

(ja)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz