czwartek, 31 października 2019

"CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE..."


         Uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie już, wzięli udział w organizowanej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego akcji czytania II części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Młodzież z klasy 1 Pi, 1 Ti, 2 Tw i 4 tgr czytała dzieło z czasów romantyzmu. Jak zawsze zadbaliśmy o to, aby "Dziady" były "łatwe, przyjemne i zrozumiałe". Odpowiednia scenografia i stroje pozwoliły na stworzenie odpowiedniego nastroju, a zaangażowanie  uczniów umożliwiło aktywne poznawanie treści lektury. piątek, 25 października 2019

ZAJĘCIA W STAJNI

W dniach 21-25 października uczniowie klas I, II oraz III, w zawodzie technik rolnik, uczestniczyli w zajęciach praktycznych z „Prowadzenia produkcji zwierzęcej” zorganizowanych na terenie stajni w Borowiczkach-Pieńkach przez nauczyciela – Marka Mokosa. 

Dla większości uczniów był to pierwszy w życiu kontakt z końmi. Podczas ćwiczeń omawiane były zagadnienia związane z chowem i hodowlą koni, w szczególności: rasy i maści, warunki utrzymania, żywienie, rozród, pielęgnacja zwierząt i sprzętu. Młodzież miała także okazję do bezpośredniego kontaktu z końmi, uczestniczyła w ich pielęgnacji i karmieniu. Szczególne podziękowania kierujemy do Małgorzaty i Piotra Nowaczuk - właścicieli stajni – za możliwość przeprowadzenia zajęć z końmi, za dużą dawkę wiedzy praktycznej przekazanej młodzieży, a przede wszystkim za wyrozumiałość, cierpliwość oraz miłą i życzliwą atmosferę.
- Marek Mokos.OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Społeczność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku już po raz drugi włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które w tym roku organizowane było pod hasłem ,,Pasja, profesja, powołanie”. Przez tydzień (21 – 27 października 2019 r.) uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych uczestniczyli w różnych wydarzeniach, spotkaniach oraz zadaniach poświęconych planowaniu swojej kariery i zarządzaniu życiem zawodowym.
       Pierwszego dnia obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 21 października 2019 r,  młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Płocku. Podczas spotkania uczniowie zdobyli informacje   o rynku pracy oraz przy wsparciu doradców mogli odpowiedzieć na pytanie – jak może wyglądać ich dalsza droga zawodowa?.  
      Wtorek 22 października 2019r. rozpoczął się od konkursu wiedzy skierowanego do uczniów klas czwartych. Młodzież pracowała w pięcioosobowych grupach. Konkurs  składał się z dwóch części. W pierwszej zadaniem młodzieży było rozszyfrowanie łamigłówki z doradztwa zawodowego, uszeregowanie zawodów pod względem możliwości ich wykonywania oraz stworzenie hasła dotyczącego planowania swojej kariery zawodowej. Druga część to test wiedzy z zakresu  prawa pracy i przepisów bhp.
      23 października  2019r. odbyła  się debata szkolna, która dotyczyła osobowości zawodowej. Celem debaty było znalezienie  odpowiedzi na pytanie,  jak przełożyć swoje pasje, zainteresowania na pracę zawodową, tak aby stała się ona naszym powołaniem. W tym dniu swoją obecnością zaszczyciły nas: Pani Urszula Wojtalewicz – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Pani Anna Sulkowska – doradca zawodowy  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Filia w Płocku, Pani Edyta Białczak, Pani Beata Cybula, Pani Martyna Pietrusińska – doradcy zawodowi  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w  Płocku, Pani Sandra Soczewska pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Edukacji w Płocku, Pani Magdalena Żołnowska – Kozubska oraz Pani Agnieszka Dulęba – psycholożki Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.
     Oficjalnego otwarcia debaty dokonał Pan Ireneusz Piotr Tawczyński – wicedyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pani pedagog Wioletta Róg omówiła cel spotkania oraz przedstawiła zaproszonych gości. Dalszą część spotkania poprowadziła nauczycielka języka polskiego Pani Anna Jeziórska, która na początku przedstawiła młodzieży zasady debaty panelowej.
     Jako pierwsze głos zabrały przedstawicielki Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku, które przestawiły młodzieży czym jest osobowość człowieka oraz jak określić własną osobowość zawodową. Panie pokreśliły, jak ważna jest rzetelna ocena samego siebie, poznanie własnego potencjału oraz swojej osobowości i jakie jest ich znaczenie podczas realizowania marzeń, wyznaczania celów, a także podczas poszukiwania pracy. Następnie przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku mówiły o narzędziach wykorzystywanych w doradztwie zawodowym, które służą do określenia osobowości zawodowej. Dodatkowo Panie przestawiły młodzieży wyniki badań dotyczące zapotrzebowania na zawody w województwie mazowieckim, poinformowały jak posługiwać się narzędziem „Barometr zawodów” oraz jakie zawody są deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Pani Sandra Soczewska pośrednik pracy przedstawiła młodzieży oczekiwania pracodawców względem przyszłych pracowników. Uczniowie zostali również zapoznani z zakresem usług świadczonych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz poznali sytuację na lokalnym rynku pracy. W dalszej części debaty poruszono tematy dotyczące pierwszych kroków na rynku pracy, rozwoju zawodowego  w oparciu o własne zasoby oraz kompetencje poszukiwane przez pracodawców.
          Na koniec spotkania Wicedyrektor Ireneusz Tawczyński wręczył dyplomy i nagrody uczniom klas czwartych za wyniki uzyskane w konkursie szkolnym z zakresu przepisów prawa pracy.
         24 października 2019r. w czwartkowe przedpołudnie młodzież klas drugich, trzecich i czwartych wraz z pedagogiem szkolnym Wiolettą Róg uczestniczyli w konferencji organizowanej prze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku. Tematem przewodnim konferencji było ,,Polska – Europa – Świat - przyszłością młodzieży”. Uczniowie wysłuchali trzech paneli dyskusyjnych: ,,Edukacja w krajach europejskich”, ,,Praca i zatrudnienie w krajach europejskich”, ,,Zwyczaje, obyczaje i codzienność w krajach europejskich”. Zaproszeni zagraniczni goście mówili m.in. o własnych wyborach i doświadczeniu zawodowym, o pracy zawodowej poza granicami naszego kraju, o wyznaczaniu sobie celów zawodowych oraz różnych aspektach życia zawodowego.
     Podczas konferencji rozstrzygnięte zostały dwa konkursy, w których udział wzięli nasi uczniowie. W pierwszym  konkursie na logo konferencji II miejsce zajął Adam Kęsy uczeń klasy III ti. W imieniu Starosty Płockiego Marusza Bieńka nagrodę naszemu uczniowi wręczyła Pani Iwona Sieracka – Wicestarosta Powiatu Płockiego.
     W drugim konkursie ,,Potrawy z krajów Unii Europejskich” reprezentowali uczniowie klasy III tg: Szymon Michalski oraz Bartosz Gąbiński, który zaproponowali potrawę z kuchni bałkańskiej. Opiekunem uczniów była Pani Alicja Jędrzejak – nauczycielka przedmiotów zawodowych, która wspierała uczniów wiedzą teoretyczną i praktyczną.
    W trakcie spotkania przeprowadzony został quiz dla zespołów uczniowskich z tematyki kultury i obyczajowości krajów europejskich. W quizie udział wzięli: Zuzanna Strzelczak uczennica klasy III tw oraz Wiktor Ablewski uczeń klasy III ti.

Oprac. Wioletta Rógczwartek, 24 października 2019

O THEMERSONACH WIEDZĄ NAJWIĘCEJ

     Pięcioosobowa drużyna (Aleksandra Krauze, Angelika Rzepnikowska, Kinga Żakieta, Anna Koper i Patrycja Grzelecka oraz pani Anna Jeziórska - opiekunreprezentująca naszą szkołę, jak co roku o tej porze, wybrała się  na "wagary ze Stefanem". Nie były to jednak zwykłe wagary, a gra miejska odbywająca się w ramach dziesiątej edycji Festiwalu Themersonów.  Konkurs zorganizowała Książnica Płocka. Nasza drużyna musiała odnaleźć punkty zadaniowe mające związek z życiem i twórczością Stefana i Franciszki Themersonów, kulturą i kuchnią żydowską, odpowiedzieć na  kilkanaście pytań oraz wykazać się kreatywnością i wieloma umiejętnościami. Dziewczyny dzielnie zdobywały kolejne stacje zadaniowe, a efektem ich pracy była rekordowa liczba uzyskanych punktów  - jak podkreślali organizatorzy najwyższa w historii konkursu. Nasza drużyna okazała się najlepsza w kategorii szkół ponadpodstawowych i otrzymała tytuł zwycięzcy gry miejskiej "Stefan na wagarach..."