wtorek, 20 grudnia 2011

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

W roku szkolnym 2011/2012 będziemy ubiegać się o uzyskanie tytułu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Organizatorami konkursu, do którego przystąpiliśmy są redakcje miesięczników „Monitor Unii Europejskiej” i „Adwokat Rodzinny” oraz Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego. Komitet Honorowy stanowią: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni, Naukowcy, Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o podstawach prawa    i państwa, ochronie dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, przeciwdziałaniu przemocy w szkole i rodzinie, zapobieganiu patologiom w środowiskach szkolnych i lokalnych. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Czas trwania konkursu to: 1 października 2011 roku - 31 marca 2012 roku. W tym czasie nasza Szkoła zrealizuje dziesięć zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz