środa, 30 listopada 2011

WŚRÓD UGANDYJSKICH SIEROT

W Światowym Dniu Wolontariusza obchodzonym 5 grudnia 2011 roku,
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (ul. Kutnowska 30), odbędzie się spotkanie z Piotrem i Honoratą Wąsowskimi. Nasi goście posiadają doświadczenie pracy charytatywnej wśród dzieci z Ugandy – jednego z najbiedniejszych państw Afryki, gdzie dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca to około 80$ miesięcznie.
Pani Honorata Wąsowska, jako pracownik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, od 2007 roku koordynuje pracę pomocy humanitarnej dla sierot, które pozostają pod opieką ugandyjskiej organizacji „Bringing Hope To The Family”, założonej przez Faith Filo Kunihirę.
Spotkanie jest podsumowaniem zaangażowania naszej szkoły w akcję zbiórki pieniędzy na zakup świątecznych prezentów dla ugandyjskich sierot.
Przy aktywnym udziale młodzieży szkolnej, zbieraliśmy pieniądze, by spełnić marzenia dzieci z Ugandy o własnych butach, przyborach szkolnych, misce do mycia
i innych przedmiotach codziennego użytku.
Poprzez naszą akcję, chcieliśmy rozbudzić zainteresowanie ideą wolontariatu
w środowisku szkolnym. Pamiętając, że decyzją pani minister edukacji narodowej, rok szkolny 2011/ 2012 został ogłoszony „Rokiem Szkolnym z Pasją”, chcieliśmy wzbudzać pasję niesienia pomocy potrzebującym, również poza granicami naszego kraju.
Nasza aktywność na polu wolontariatu nawiązuje bezpośrednio do słów pani minister edukacji Katarzyny Hall: „Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci
i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.”
  Koordynatorem szkolnych działań pod hasłem „Chcemy pomagać”  były uczennice klasy III technikum hotelarstwa: Edyta Ambroziak, Martyna Marciniak, Małgorzata Wiśniewska i Sylwia Mamcarz oraz nauczyciel geografii Piotr Syska. Inspiracją dla naszej akcji była właśnie praca charytatywna w Ugandzie Piotra i Honoraty Wąsowskich. W dobie wszechobecnego materializmu i konsumpcyjnego stylu życia, wszelkie działania, skłaniające do refleksji nad losem potrzebujących wydają się być celowe i warte promowania. 

(autor wpisu: piotr syska)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz