środa, 27 lutego 2013

JUŻ W PIĄTEK

W piątek, 1 marca 2013r, z inicjatywy p. Zdzisławy Rycyk-Lubaś, w naszej szkole odbędą się powiatowe uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tymczasem na holu głównym szkoły można zapoznać się z okolicznościową wystawą przygotowaną przez IPN. 
Zachęcamy też do odwiedzenia strony: http://wykleci.ipn.gov.pl 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011r.

USTAWA o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
z dnia 3 lutego 2011 r.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz