środa, 2 kwietnia 2014

A MOŻNA INACZEJ...

Uczniowie klasy I technikum hotelarskiego i informatycznego, pod opieką wychowawcy, uczestniczyli w konferencji "Bezpieczne Dziecko III - chrońmy dzieci przed przemocą". Konferencję, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka, zorganizował Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Płocku. Głównym prelegentem spotkania była p. Anna Maria Wesołowska - sędzia Wydziału Karnego, znana z cyklicznych programów telewizyjnych. W trakcie spotkania z uczniami płockich szkół ponadgimnazjalnych, pani sędzia omawiała wiele spraw karnych ze swojej praktyki sędziowskiej, w których niechlubnymi bohaterami byli nieletni. Ze szczególną troską zwracała się z apelem o unikanie kontaktu z narkotykami [w tym marihuaną] czy alkoholem. Pani Wesołowska zachęciła do organizowania w szkole kącików prawnych służących edukacji młodzieży w zakresu przepisów prawa karnego i uczących odpowiedzialności za swoje zachowanie i służących przywracaniu świata wartości. Konflikt z prawem jest rezultatem braku wartości w naszym życiu, wartości takich jak szacunek do drugiej osoby, odpowiedzialność za słabszych, dbałość o dobro wspólne... Statystyki mówią, że rocznie ponad 50 tysięcy dzieci w wieku 15-17 lat popełnia ponad 100 tysięcy czynów karalnych. W trakcie wystąpienia pani sędzia wskazała też na problem demoralizacji, na którą szkoła ma prawny obowiązek reagować. Definicja demoralizacji kodeksowa zawiera w sobie: podziw dla złych czynów, cynizm, brawurę, nieżyczliwy stosunek do człowieka... Ilu naszych uczniów podlega pod definicję osoby zagrożonej demoralizacją?

Współorganizatorem przedsięwzięcia była nasza szkoła. Młodzież, pod kierunkiem p. Anny Jeziórskiej i p. Wioletty Róg, zaprezentowała spektakl profilaktyczny "A można inaczej..." Więcej o samym spektaklu można przeczytać na blogu: http://amoznainaczej.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz