wtorek, 27 marca 2012

ŚWIĘTO TEATRU

27 marca to coroczne święto teatru. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Dziś uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami wybrali się z wizytą do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, aby obejrzeć "Żeglarza". Sztukę autorstwa patrona płockiego teatru reżyserował Maciej Kowalewski. Jak czytamy w zapowiedziach spektaklu, jest to opowieść o kapitanie, który stał się bohaterem wśród lokalnej społeczności. "Legenda głosi, że zginął podczas obrony swojego statku. W mieście trwają przygotowania do postawienia mu pomnika… Nie wszyscy jednak uważają go za bohatera. Jan – młody historyk, zna prawdziwe losy żeglarza. Okazuje się, że Nut nie zginął bohatersko na morzu. Żyje pod innym nazwiskiem i ma się dobrze. Jan podejmuje walkę z mitem, choć zdaje sobie sprawę, że jest jedynym, któremu zależy na ujawnieniu prawdy. Z czasem sam zaczyna wątpić w to, czy szukać prawdy, czy raczej poddać się mitowi, który łączy społeczność miasta. Maciej Kowalewski, autor i reżyser głośnej sztuki Obywatel M. Historyja uważa, że: (…) odczytywanie Żeglarza jako sztuki o potrzebie mitu jest dużym uproszczeniem. Sztuka Szaniawskiego sięga dużo głębiej, mówi o zakłamaniu politycznym, społecznym i osobistym. Jest też bardzo bolesnym dochodzeniem do prawdy pomiędzy ojcem, a synem /dziadkiem – wnukiem/ i o zwycięstwie tego związku nad powszechnym zakłamaniem…".
Nasza szkolna społeczność uczciła Międzynarodowy Dzień Teatru także odczytaniem życzeń i przekazaniem na ręce p. Marka Mokrowieckiego - dyrektora płockiego Teatru bukietu wiosennych kwiatów oraz wręczeniem kwiatów aktorom występujacym w spektaklu.
("Dzień z płockim Teatrem" zorganizowały nauczycielki języka polskiego: p. Izabela Grabarczyk i p. Anna Jeziórska)
                                                                           
                                                                         Szanowny
Pan Dyrektor
Aktorzy i Pracownicy
Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego
w Płocku
               „Przeznaczeniem teatru (…) było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze…” - pisał William Shakespeare. „Teatr nie jest tylko widowiskiem, ale czymś, co ma skłonić do refleksji…” – mówił Konrad Swinarski. „Teatr nie musi być tylko przedsiębiorstwem do wystawiania sztuk (…), ale może być czymś więcej: żywym ogniskiem duchowym, miejscem samouświadamiania społecznego, punktem przecięcia linii czasów i ich sejsmografem, przestrzenią swobody i narzędziem ludzkiego wyzwalania się…” – twierdził Vaclav Havel. Takiej roli teatru oczekuje  współczesny człowiek. Żyjący w świecie wszechogarniających multimediów, ciągłego pośpiechu  oraz  natłoku informacji i zdarzeń poszukuje on nie tylko możliwości jendoczesnego pełnienia wielu ról, przekraczania własnych granic, poznania siebie, ale przede wszystkim chwili refleksji. To właśnie za pośrednictwem teatru widz może zdobywać nowe doświadczenia, być świadkiem innych, odmiennych od tych, jakie towarzyszą mu na co dzień, zdarzeń, sytuacji i przeżyć. Teatr jest wyrazem zmieniających się koncepcji życia i potrzeb człowieka, ukazuje odwieczne problemy ludzkiego losu, przedstawia całą gamę  charakterów i osobowości, pokazuje wielkie namiętności i uczucia. Teatr pomaga odzyskać autentyczność i to w takim stopniu, w jakim nie jest w stanie tego uczynić żadna inna dziedzina sztuki. Tylko w teatrze widz może obserwować jednocześnie teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, rzeczy ze świata realnego oraz ze świata snów, marzeń, tęsknot i wspomnień. Teatr to jedyna dziedzina sztuki, która nie podlega produkcji taśmowej. Żadna inna dziedzina nie jest przecież ośrodkiem tylu złożonych, wielorakich i  niepowtarzalnych ludzkich działań.
            Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i 200. rocznicy powstania płockiej sceny życzymy Panu Dyrektorowi, Aktorom oraz Pracownikom Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego wielu inspiracji twórczych, sukcesów i radości dzielonych z widzem. Niech dla każdego widza, a szczególnie tego młodego i niedoświadczonego, teatr przestanie być instytucją, a stanie się świątynią ducha, źródłem niezapomnianych przeżyć i refleksji.
                                                                                                                                     Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna,
Uczniowie i Pracownicy
Zespołu Szkół
im. Leokadii Bergerowej
w Płocku
                                                                                                     
P. Marek Mokrowiecki (dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku), Małgorzata Grabska i Piotr Piegat

                                                     Brak komentarzy:

Prześlij komentarz