poniedziałek, 18 marca 2013

CO WIEMY O PATRONCE I SZKOLE...

       W tym roku nasza szkoła obchodzi rocznicę 90-lecia istnienia. Dziś odbył się konkurs: „Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej – historia szkoły, sylwetka patronki”. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich rywalizowali w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy i konkurs plastyczny. A oto wyniki. W konkursie wiedzy zwycięzcami zostali: I miejsce - klasa 3 th, II miejsce - klasa 1 thi, III miejsce - klasa 3 tr. Na kolejnych miejscach znaleźli się: IV miejsce - klasa 2 ti, V miejsce - 1 tr i 1 tg, VI miejsce - klasa 3 tg, VII miejsce - klasa 2 trak, VIII miejsce p klasa 3 ti. W konkursie plastycznym najlepsza okazała się według jury klasa 1 tr. Drugie miejsce zajęły klasy: 3 tg i 3 ti, a trzecie klasa 2 trak.
(Konkurs przygotowały i przeprowadziły: p. Zdzisława Rycyk - Lubaś i p. Monika Orzechowska).
I miejsce - klasa 1 tr

II miejsce - klasa 3 tg

II miejsce - klasa 3 ti

III miejsce - klasa 2 trak
 


 


 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz