czwartek, 22 marca 2018

III TARGI EDUKACYJNO–ZAWODOWE

Z myślą o uczniach, którzy wkrótce staną przed wyborem dalszej drogi zawodowej Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zorganizował III Targi Edukacyjno–Zawodowe ,,Bieg do przyszłości”. Targi zostały objęte  honorowym patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka.

W czwartkowe przedpołudnie, 22 marca 2018 roku, uczniowie klas trzecich i czwartych mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych oraz instytucjami pośredniczącymi oferty pracy.

Zebranych gości powitał dyrektor szkoły Jacek Kłosiński, dziękując jednocześnie za przyjęcie zaproszenia. Oficjalnego otwarcia Targów dokonał pan Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, kierując do młodzieży życzenia sukcesów podczas egzaminów maturalnych oraz podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej ich przyszłości zawodowej.

Po oficjalnych powitaniach głos zabrała pani Anna Sulkowska, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku. Przybliżyła uczestnikom Targów kilka faktów dotyczących wyboru kierunku studiów oraz zwróciła uwagę na pracę zawodową, którą wykonujemy przez większość swojego życia. W związku z tym, należy wybrać taki zawód, który przyniesie satysfakcję i zadowolenie.

O zabranie głosu poprosiliśmy również panią Ewę Arendarską, mamę naszej obecnej uczennicy klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych. Przybliżyła ona zebranym ścieżkę swojej kariery zawodowej, a także zachęciła do realizacji pasji i zainteresowań, podkreślając, że na początku może okazać się to trudne. W dalszej części zaprezentowała również swoje produkty.

Ważnym elementem spotkania był pokaz przygotowany przez studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przedstawicielki uczelni zaprezentowały, przy pomocy nowoczesnych materiałów dydaktycznych, krótki pokaz wywoływania porodu, zaś w kolejnej części, sprawdziły wiedzę naszych uczniów z zakresu anatomii człowieka, posługując się podczas prezentacji fantomem.

Aby urozmaicić Targi uczennice technikum architektury krajobrazu przybliżyły wszystkim zebranym technikę układania roślin w szkle. Stworzenie pięknych wizualnie miniaturowych ogrodów w szkle nie jest trudną techniką, a efekty są zachwycające. Pokaz poszczególnych elementów tworzących całą kompozycję ,,Ogrodów w szkle” opatrzony był komentarzem uczennicy, która po kolei tłumaczyła, w jaki sposób taki ogród wykonać.

Na zakończenie tegorocznych Targów Edukacyjno – Zawodowych wystąpił nasz absolwent technikum informatycznego Arkadiusz Cieplucha, który obecnie jest studentem i jednocześnie pracuje w firmie Qumak jako młodszy programista. Arek zapoznał wszystkich zebranych ze swoją ścieżką edukacyjno–zawodową. Dodatkowo przedstawił branżę IT oraz karierę zawodową programisty.

Targi umożliwiły wszystkim uczniom zapoznanie się z ofertą lokalnych uczelni wyższych oraz kontakt z instytucjami doradczymi wspomagającymi uczniów w procesie orientacji zawodowej. Wśród wystawców znalazły się: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wyższa Szkoła Bankowa  w Toruniu, Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony w Płocku, Prywatne Studium Techniki Dentystycznej w Płocku, Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Komenda Miejska Policji w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Płocku.

Dziękując naszym prelegentom za wartościowe wystąpienia, uczennice technikum architektury krajobrazu w imieniu Pana Dyrektora przekazały  własnoręcznie wykonane ogrody w szkle. Dodatkowo każdy wystawca w ramach podziękowania otrzymał świąteczne jajeczko wykonane techniką decopouge.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, Urzędom Pracy oraz przedstawicielom uczelni wyższych za udział w Targach i zapraszamy za rok.

Pragniemy na ręce Pana Mariusza Bieńka, Starosty Płockiego złożyć również serdeczne podziękowania za objęcie patronatem Targów Edukacyjno-Zawodowych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, zaś Pani Małgorzacie Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  w Starostwie Powiatowym w Płocku, za pomoc w przygotowaniach.

Wioletta Róg i Marzena MarkiewiczBrak komentarzy:

Prześlij komentarz