piątek, 16 marca 2018

Książkowa liczba π.     Dzień liczby π okazał się doskonałą okazją do zaprezentowania książek z zasobów naszej biblioteki i zaproszenia do udziału w ciekawym projekcie ,,Książka ma wiele możliwości, podobnie jak liczba π”.Był to jeden z elementów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadanie polegało na ułożeniu jak najdłuższego rozwinięcia liczby π z wybranych okładek książek. Książki te -  zawierające liczby w tytule,  zostały wcześniej wyszukane przez grupę uczniów  w bibliotece szkolnej.  Szlak w rozwinięciu liczby π przecierała klasa II tw, która  musiała dodatkowo ułożyć kolejne sekwencje  cyfr aż do dwusetnego miejsca po przecinku. Każda z uczestniczących w projekcie klas otrzymała plan działań  i taki sam zestaw tytułów. Od pomysłowości uczniów zależało, które okładki wykorzystali do budowania liczby π i w jakiej kolejności je wybrali. Każda grupa opracowała  też własne rozwiązania w zakresie organizacji pracy i podziału ról. Kreatywność uczniów nie miała granic – ile grup, tyle różnych kombinacji  wykorzystania okładek, czego odzwierciedleniem były utworzone „książkowe” liczby π. Najdłuższa  należała do klasy II ti z rozwinięciem do 83 miejsca po przecinku – gratulujemy!.
     Zadania projektowe realizowane były w klasach: IItw, IIIthi, Iti, IIti, IIItrak, IIItg i  Itg  pod opieką pani Bożeny Dzierżanowskiej i pani Anny Kiełbasy oraz  przy współpracy pani Sylwii Ziembickiej.


Sylwia Ziembicka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz