piątek, 7 grudnia 2012

REGULAMIN KONKURSU „ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.LEOKADII BERGEROWEJ HISTORIA SZKOŁY, SYLWETKA PATRONKI”

I.ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu są nauczyciele  Zespołu Humanistycznego: p. Zdzisława Rycyk-Lubaś
i p. Monika Orzechowska.
II.UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich technikum w Zespole Szkół  im. Leokadii Bergerowej.
III.CELE
Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy o historii szkoły i jej patronie
- kształtowanie wśród młodzieży poczucia tożsamości ze szkołą i jej historią
IV. KATEGORIE
Konkurs składa się z dwóch kategorii:
- konkurs wiedzy
- konkurs plastyczny
V. PRZEBIEG KONKURSU

- wychowawca klasy  otrzyma prezentacje dotyczące historii szkoły i  jej patrona, które przedstawi uczniom na godzinie wychowawczej
- wychowawca  wyłoni trzyoosobową drużynę
- reprezentacje klas w dniu 18 marca 2013 roku rozwiążą test na temat patrona i historii szkoły
2. KONKURS PLASTYCZNY
- klasa wykona pracę plastyczną (kolaż, plakat ze zdjęciami-format dowolny) prezentującą historię szkoły
- prace należy przekazać organizatorom p. M. Orzechowskiej lub p. Z. Rycyk-Lubaś do dnia 10 marca 2013 roku
VI. LITERATURA I INNE ŹRÓDŁA
- Aniela Bagińska, 80 lat Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej (monografia szkoły dostępna w bibliotece)
- Adam Milewski, Marcin Głowacki, 85 lat Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej (prezentacja multimedialna )
- Anna Jeziórska, Leokadia Bergerowa 1989 – 1933 (prezentacja multimedialna)
VII.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
- prace plastyczne i test wiedzy oceni Jury powołane przez Dyrektora Szkoły
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  w dniu 26 marca 2013 roku podczas apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły
VIII. NAGRODY
- dla zwycięzców konkursu w obu kategoriach  przewidziane są nagrody
- najciekawsze prace plastyczne będą wystawione podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół im. L Bergerowej

(oprac. p. Zdzisława Rycyk – Lubaś)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz